Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Bouwen, verbouwen en verhuizen > Regelgeving > Compensatie ontbossing

Compensatie ontbossing

Vlaanderen is een van de bosarmste streken in Europa. Om ons bos zo goed mogelijk te bewaren en te beschermen, en om ervoor te zorgen dat het kostbare bosareaal niet verder afneemt, heeft de Vlaamse overheid de ontbossing aan een strenge regeling onderworpen.

Die regeling bevat drie grote principes:

  • ontbossing is verboden, tenzij anders is bepaald in het Bosdecreet van 13 juni 1990
  • als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning vereist
  • een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing of een verkavelingvergunning voor beboste gronden kan niet verleend worden zonder compensatie

De stedenbouwkundige vergunningsplicht betekent dat de vergunningverlenende overheid onder meer volgende vragen kan en moet onderzoeken:

  • is de aangevraagde ontbossing in overeenstemming met het geldende plan van aanleg of het ruimtelijke uitvoeringsplan?
  • brengt de ontbossing de goede plaatselijke ordening niet in het gedrang?
  • kan men de schade aan de natuur in het concrete geval niet geheel of ten dele vermijden?

Wanneer een vergunning wordt gegeven om een bos te kappen, moet dat gekapte bos gecompenseerd worden. De compensatieplicht bestaat uit het aanplanten van een even groot of zelfs groter bos op een andere plek. De compensatie kan ook financieel gebeuren door een bosbehoudsbijdrage te storten in het Bossencompensatiefonds. De Vlaamse overheid staat dan zelf in voor de compenserende bebossing.

De oppervlakte bos die aangeplant moet worden en de som geld die betaald moet worden hangt niet alleen af van de grootte van het gekapte bos maar ook van de soorten die er in voorkwamen.

Wat is een bos?

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft hiervoor een richtlijn voor Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos.

Definitie bos, ontbossen en open plekken binnen het bos (PDF, 99 kB)

Brochure en formulieren

Om u wegwijs te maken in deze materie heeft het Agentschap Natuur en Bos een brochure opgemaakt.

Brochure regelgeving bij het ontbossen (PDF, 918 kB)

Indien u een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossing of een verkavelingvergunning voor beboste gronden indient dienen volgende formulieren ingevuld te worden en gevoegd bij de aanvraag:

Aanvraagformulier compensatiemaatregelen bij ontbossing (DOC, 78 kB)

Aanvraagformulier compensatiemaatregelen bij verkaveling van geheel of ten dele beboste grond (DOC, 69 kB)

Dienst Omgeving

Diensthoofd:
Damian Rommens, wd. omgevingsambtenaar
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u.
Tel:
058 22 44 53
E-mail:
stedenbouw@nieuwpoort.be
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort