Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Ontspannen > Natuur > Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding

Vlaams Natuurreservaat De IJzermonding

Strand, slikken, schorren en duinen op de rechteroever van de Ijzer (Nieuwpoort). Een natuurgebied in beheer van de Vlaamse Overheid, Agentschap natuur en bos, cel Kustzonebeheer.
Nergens anders langs de Vlaamse kust is er een riviermonding waarbij een getijdengebied aansluit met strand, zeereepduinen, achterliggende duingraslanden en mosduinen tot en met de polder. Tel daarbij nog de overgang van slikken en schorren naar kopjesduinen, en het ecosysteem is compleet. Het gebied was sterk aangetast, maar een grootschalig natuurherstelproject heeft de oppervlakte slik, schor en duin weer veel vergroot en de natuurlijke, grillige overgangen hersteld. Ongeveer 135 ha van dit biotoop wordt als Vlaams natuurreservaat beheerd.

Natuurparels het jaar rond

Zeehonden: Regelmatig zwemmen zeehonden, bij opkomend tij,  binnen in de monding om voedsel te zoeken en te rusten op het slik.
Sedert het natuurherstel komen veel meer vogels fourageren en broeden in het natuurgebied: de kleine zilverreiger en de kluut zijn al lang geen zeldzaamheid meer.
Lente: veel doortrekkende (Rosse grutto, Kemphaan, Regenwulp, Goudplevier, Kanoetstrandloper, Bontbekplevier, …) en broedende vogels (Bergeend, Scholekster, Kleine plevier, …).
Zomer: Schorrekruid, Lamsoor, Zeekraal, Zeewolfsmelk, Kleine zilverreiger, Roodborsttapuit en Tapuit
Herfst: vogels die even bijtanken voor ze verder trekken naar hun overwinteringsgebieden: Rosse Grutto, Zwarte ruiter, Bonte strandloper,… (zie lente)
Winter: Tureluur, Zilverplevier, Rosse grutto, Bonte strandloper, Goudplevier, Steenloper, Paarse strandloper, Zeehond, …
Heel het jaar door zorgen schapen voor de begrazing.
In de toekomst hopen we op broedende sterns.

Bereikbaarheid

De IJzermonding is gelegen in Nieuwpoort. Op het einde van de Halve Maanstraat is er een parking voorzien. Kusttram: halte YMCA (nummer 22 - Lombardsijde), via Schorrebloemstraat, Kustweg en Halvemaanstraat (10 min wandeltijd) en via overzet (vanaf Nieuwpoort-Bad).

Activiteiten

Langsheen het heraangelegde wandel- en fietspad en van op een aantal uitkijkpunten kan je genieten van het slikke- en schorrelandschap. Op geregelde tijdstippen en ook op aanvraag, worden geleide wandelingen verzorgd.

Vorige maand Volgende maand september 18
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30