Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Maatregelen coronavirus

Coronavirus

Vrijdag 15 mei 

Vanaf maandag 18 mei 2020 wordt de tweede fase van het afbouwplan gestart. Wat houdt dit in?

 • Geleidelijke heropstart van de lessen voor bepaalde leerlingen in het basis- en secundair onderwijs onder strikte organisatorische voorwaarden.
 • De kleuterscholen blijven in dit stadium gesloten en het hoger onderwijs heeft het einde van het academiejaar al georganiseerd samen met de gemeenschapsoverheden.
 • Musea en culturele bezienswaardigheden mogen terug open. Opgelet: dit is nog NIET het geval voor het bezoekerscentrum Westfront. De exacte openingsdatum zal worden meegedeeld.
 • Bibliotheken blijven open onder dezelfde voorwaarden als nu. Wil je boeken ontlenen? Dan kun je nog steeds terecht bij de Bib aan Huis
 • Contactberoepen mogen in deze fase hun activiteit kunnen hernemen, onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze werken op afspraak, een mondmasker of mondneusbescherming dragen (personeel en klanten) en moeten ze de veiligheidsafstand tussen de klanten respecteren.
 • Er mogen opnieuw markten worden georganiseerd. Opgelet: in Nieuwpoort vindt de wekelijkse vrijdagmarkt opnieuw plaats vanaf 29 mei. Voor de boerenmarkt is dit vanaf 30 mei 2020. De markt zal uit ongeveer 50 kramen bestaan en zal volgens een circulatieplan worden opgesteld. Het dragen van een masker of mondneusbescherming is verplicht voor de marktkramers en hun personeel en wordt ook voor klanten sterk aanbevolen.
 • Trekpleisters in de natuur mogen weer open. Opgelet: Kinderboerderij De Lenspolder blijft gesloten.
 • Reguliere sporttrainingen en -lessen in de buitenlucht en in clubverband mogen worden hervat, als ze de veiligheidsafstand respecteren en als er een coach aanwezig is. De groepen mogen niet groter zijn dan 20 personen en sportclubs mogen alleen heropenen op voorwaarde dat alle maatregelen worden genomen om de veiligheid van de sporters te waarborgen.
  Opgelet: het sportpark in Nieuwpoort blijft gesloten. Er wordt een spreidingsplan gemaakt om iedereen de kans te geven om er te sporten/trainen maar er moet worden vermeden om grote groepen tegelijkertijd samen te brengen. Eens het plan op punt staat, wordt gecommuniceerd over hoe alles in zijn werk gaat.

De volgende stap in het afbouwplan zal niet vóór 8 juni plaatsvinden. En na fase 3 zullen er nog meer fases volgen. 

 

Donderdag 7 mei

Stedelijk herstelplan goed voor 10 miljoen euro omzet in lokale handel

 Stad Nieuwpoort pakt uit met een ambitieus economisch herstelplan dat op kruissnelheid goed is voor 10 miljoen euro extra omzet voor de lokale handel én tegelijk een versterking van de koopkracht voor de consument betekent.

 Het stadsbestuur geeft het economisch leven in Nieuwpoort een extra stimulans door de lancering van een uitgekiend kortingsinitiatief waarbij de ene economische sector de andere stimuleert met de hulp van de stad. Zo zal er een kruisbestuiving plaatsvinden tussen de horeca, de beautysector (kappers, schoonheidssalons, boetieks etc.), de retail en de kleinhandel (bakkerij, slagers, traiteurs, dagbladhandel etc.). Het moet ook iedereen aanmoedigen om lokaal te blijven shoppen. De korting die bekomen wordt bij de handelaar wordt volledig gefinancierd door de stad, die hiervoor 1 miljoen euro opzij zet.

 Burgemeester Geert Vanden Broucke benadrukt het belang van het ‘lokaal winkelen’ en de versterking van de lokale handelskern:

 “De Nieuwpoortse economie heeft heel wat te bieden en zorgt voor de identiteit en unieke karakter van onze badstad. Daarom is het belangrijk dat wij als Stad de ondernemers zo goed mogelijk ondersteunen en begeleiden. Door het lokaal winkelen aan te prijzen én door onze extra financiële steun hopen we op een return van 10 miljoen euro. Een simpele maar efficiënte kortingscampagne moet hier voor zorgen. ”

 In Nieuwpoort koop je meer

Vanaf 1 juli 2020 gaat dit kortingsinitiatief van start. Per aankoop vanaf 25 euro krijgt elke consument een waardebon die steeds 10% van het bestede bedrag is. Dit bedrag kan men vanaf september besteden bij een ander type handelaar. De maximumwaarde van een bon bedraagt 50 euro (bij een aankoop van 500 euro).

 Wanneer het bedrag kleiner is dan 25 euro, krijgt de klant een spaarkaart. Van zodra het minimumbedrag wordt behaald, krijgt de consument een waardebon. Dit is vooral van toepassing voor de kleinhandel zoals bakker en slager.

Deze waardebonnen zijn bedoeld voor de eigen inwoners, maar ook voor de bezoekers en tweedeverblijvers. Iedereen kan meegenieten van de voordelen.

Burgemeester Geert Vanden Broucke is ervan overtuigd dat het kortingsinitiatief de lokale economie de nodige stimulansen zal geven én dat er ook partnerschappen tussen de verschillende ondernemers zullen ontstaan.

Woensdag 6 mei 2020

Deze middag kwam de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen. Ze gaven meer tekst en uitleg over de volgende fase van de versoepeling van de maatregelen.

Vanaf zondag 10 mei:

Elk gezien mag vier andere mensen thuis ontvangen, altijd dezelfde mensen.

Vanaf maandag 11 mei:

 • De winkels gaan opnieuw open. Eén klant zal toegelaten worden per 10 vierkante meter voor een maximumduur van 30 minuten, met uitzonderingen voor de kleinste winkels.
 • In winkels worden mondmaskers aangeraden. Je bent nog steeds verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
 • Kom alleen naar de winkel en als het te druk is, kom op een ander moment terug.

Overig: 

 • Het openbaar vervoer blijft voorbehouden voor mensen die geen ander verplaatsingsmiddel hebben.
 • Restaurants, cafés en culturele centra blijven gesloten.
 • Excursies, toeristische activiteiten en samenscholingen blijven verboden.

Zaterdag 25 april 2020 

Op vrijdag 24 april is de Nationale Veiligheidraad bijeengekomen om de exitstrategie uit de coronacrisis te bepalen.

Regels blijven van kracht
Het is belangrijk te benadrukken dat bepaalde regels van kracht blijven, ongeacht de afbouwfase waarin we ons bevinden.

 • Het beperken van contacten tussen mensen;
 • Het respecteren van veilige afstanden;
 • Goede hygiënische reflexen
 • De mond en de neus bedekken

Bedekken van neus en mond
Het bedekken van mond en neus is belangrijk tijdens de afbouw. Dat kan met een zogenaamd comfortmasker of een alternatief beschermingsmiddel zoals een sjaal of een bandana. Dat wordt:

 • aanbevolen in de openbare ruimte,
 • verplicht op het openbaar vervoer voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Deze maatregel treedt in werking vanaf 4 mei. 

Op de werkvloer moet de werkgever – ook in de publieke sector – z’n werknemers beschermen als dat nodig is.

Het gebruik van het openbaar vervoer
Geleidelijke afbouw zal onvermijdelijk leiden tot een toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om drukte te vermijden is het raadzaam om:

 • u te verplaatsen met eigen middelen (lopen, fietsen, auto, enz), om zo voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het hardst nodig heeft;
 • en het spitsuur te vermijden.

Afbouwstrategie

1. Fase 1 – a (4 mei)

- Voor de industrie en B2B-services
Telewerk blijft de norm. Zo zullen bedrijven, als ze niet kunnen voldoen aan de fysieke afstand, dat kunnen compenseren door een reeks gezondheidsaanbevelingen te volgen, waaronder het dragen van een masker.

-Voor de winkels en de horeca
Daar veranderen de regels niet, behalve voor de stoffenwinkels, die – gezien hun belangrijke rol in de productie van mondmaskers - hun deuren mogen openen.

-Voor de gezondheidszorg
Het doel is dat iedereen zo snel mogelijk weer op een “normale” manier toegang krijgt tot de gezondheidszorg en dat de medische infrastructuur die nodig is voor de verzorging van mensen die aan het virus lijden, niet wordt overbelast.

- Wat het dagelijkse leven betreft

 • Fysieke activiteit in open lucht is toegestaan met maximaal twee personen, naast de mensen die onder hetzelfde dak wonen, op voorwaarde dat fysieke afstand altijd gerespecteerd wordt.
 • Het zal ook toegestaan zijn om andere contactloze sporten te beoefenen in de buitenlucht. Maar toegang tot kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s is nog altijd verboden.

2. Fase 1 – b (11 mei)

-Voor de winkels
Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan - zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners.

3. Fase 2 (18 mei)

-Voor de winkels
Het zal bekeken worden of en onder welke voorwaarden zogenaamde contactberoepen hun activiteit opnieuw zouden kunnen uitoefenen, ook hier onder voorwaarden.

-Op vlak van cultuur
De opening van de musea kan ook overwogen worden tijdens fase twee, ook onder voorwaarden, bijvoorbeeld via een systeem van ticketing.

-Wat het dagelijkse leven betreft
Ploegsporten zullen mogelijk zijn in de buitenlucht, maar alleen in clubverband en met respect voor bepaalde consignes.

-Op vlak van onderwijs
De heropstart van de lessen zal zeer geleidelijk gebeuren vanaf 18 mei. Niet alle leerlingen zullen meteen weer naar school gaan. Elke gemeenschap zal verantwoordelijk zijn voor de uitwerking van deze beslissing op haar eigen grondgebied, in overleg met de onderwijssector.

Ook zullen bepaalde pistes bekeken worden, zoals:

 • de mogelijkheid om thuis privé-bijeenkomsten te houden.
 • de mogelijkheid om meer mensen toe te laten tijdens huwelijken en begrafenissen.
 • toestaan dat meer dan twee personen samen buiten actief zijn,
 • de mogelijkheid om dagtrips te organiseren naar bepaalde regio’s van het land.

4. Fase 3 (Ten vroegste vanaf 8 juni)

Meerdere punten zullen bekeken worden :

 • De modaliteiten voor de mogelijke en geleidelijke heropening van restaurants en in een latere fase ook cafés, bars en dergelijke. Dit zal in ieder geval onder strikte voorwaarden moeten gebeuren.
 • Verschillende zomeractiviteiten zoals buitenlandse reizen, kampen van jeugdbewegingen (daarover moet eind mei een beslissing vallen), stages, toeristische attracties maar ook kleinere openluchtevenementen. De enige zekerheid is dat massa-evenementen zoals festivals niet voor 31 augustus mogen plaatsvinden.

Voorwaarden om te slagen 
Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testing en tracing een belangrijke rol spelen.

Wat de testing betreft, is het de bedoeling een laboratoriumtest aan te bieden aan alle mensen die hem nodig hebben, d.w.z. iedereen die symptomen heeft en van wie de arts vermoedt dat hij of zij besmet is, voor mensen die door hun beroep in hoge mate zijn blootgesteld aan het virus, en voor mensen die intensief contact hebben gehad met een besmet persoon..

Voor de tracing zal een gecoördineerde strategie worden opgezet tussen de gewesten en gemeenschappen, met de steun van federale experts.

 

Vrijdag 24 april 2020 

Nieuwpoort stippelt zomerse veiligheidsstrategie uit

De Nieuwpoortse bestuursploeg werkt naarstig aan een overgangsplan om de verwachte versoepeling van de coronamaatregelen op een ordelijke manier te organiseren. 

In nauw overleg met de andere kustgemeenten bereidt Nieuwpoort zich inmiddels goed voor op de zomer. Het zal een uitdaging worden om daarbij de coronamaatregelen te handhaven.

Burgemeester Geert Vanden Broucke maakt zich sterk dat Nieuwpoort tijdig klaar is om iedereen met de gebruikelijke gastvrijheid te ontvangen, zonder de algemene en individuele veiligheid in gevaar te brengen:

Op vlak van evenementen wacht het bestuur nog even op verdere federale krijtlijnen. In functie daarvan wordt dan beslist hoe de activiteitenkalender voor de komende maanden moet herschikt worden. Alle informatie hieromtrent wordt tijdig aangereikt via de diverse communicatie- en promotiekanalen van Stad Nieuwpoort.

Eén van de vermelde maatregelen die op tafel ligt, is het uittekenen van afzonderlijke routes voor fietsers en wandelaars. 

Stad Nieuwpoort investeerde de afgelopen jaren fors in het aanplanten en bestendigen van uitgebreide park- en groenzones. Dankzij hun uitgestrekte karakter zullen deze stedelijke groenpunten in de komende zomerperiode extra belangrijk worden als alternatieve trekpleister. Ook de fietsroutes vormen een gezinsvriendelijk alternatief voor een wandeling op de Zeedijk of in de drukke winkelstraten.

Dinsdag 21 april

Nieuwpoort bestelt 25.000 mondmaskers voor zijn inwoners

De 3 Westkustgemeenten werken tijdens deze coronacrisis al de hele tijd nauw samen. Ze besloten vandaag om gratis mondmaskers te voorzien voor hun inwoners. Koksijde bestelt er 30.000, De Panne plaatst een bestelling van 15.000 en Nieuwpoort klokt af op 25.000. Ze bestellen alle drie de mondmaskers via Think Pink.

Borstkankerorganisatie Think Pink Europe zal deze mondmaskers maken en verdelen samen met 22 organisaties verspreid over Europa, dit om vooral kwetsbare groepen zoals ouderen en kankerpatiënten te helpen beschermen. Deze maskers kan je tot 50x hergebruiken door die simpelweg op 60° C te wassen, ze zijn dus ook milieuvriendelijk. De opbrengst van deze verkoop gaat voor 80% naar concrete projecten met kankerpatiënten en lokale ziekenhuizen.

Burgemeester Geert Vanden Broucke:
We willen onze burgers maximaal beschermen opdat ons stadsleven snel en veilig kan hervatten. Het voelt goed dat buurgemeenten een gelijkaardige visie hebben en we op die manier samen kunnen werken. Wanneer en hoe de mondmaskers bedeeld zullen worden, wordt nog in een plan gegoten en zal dan meegedeeld worden aan de Nieuwpoortenaars.

De levering van de mondmaskers wordt verwacht binnen een tweetal weken. De verdeling ervan wordt nog verder uitgewerkt.

Donderdag 16 april 2020

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad op woensdag 15 april werden verschillende beslissingen genomen. 

Tijdens deze vergadering van de Nationale Veiligheidsraad werd in overleg met de ministers-presidenten beslist om de nu geldende inperkingsmaatregelen te verlengen tot en met 3 mei.

Volgende zaken werden ook beslist: 

 • Doe-het-zelfwinkels en tuincentra zullen opnieuw vanaf zaterdag 18 april 2020 kunnen openen, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden zullen moeten worden gerespecteerd.
 • Massa-evenementen tijdens de zomervakantie kunnen niet doorgaan. Opgelet: het stadsbestuur van Nieuwpoort zal weldra een beslissing maken over de evenementen die kunnen plaatsvinden en diegene die worden afgelast.
 • Momenteel zijn in de drie woonzorg- en revalidatiecentra (De Zathe, Ten Anker en Ter Duinen) in Nieuwpoort nog geen bezoekers toegelaten. Dit om bewoners, personeel en bezoekers te beschermen. Dat is donderdag beslist in overleg met de directie van deze instellingen, artsen en het stadsbestuur.
 • “Momenteel zijn deze instellingen niet in staat om dergelijk bezoek goed te organiseren. Ook ontbreekt het nodige beschermingsmateriaal voor deze bezoeken. Er wordt in deze centra niet op grote schaal getest op het coronavirus en we vernemen dat in centra buiten onze stad, veel bewoners en personeelsleden positief testen op het coronavirus zonder enig symptoom te vertonen. Er blijft dus een reële kans bestaan op besmetting van buitenaf maar ook omgekeerd. Met dit gegeven kunnen we momenteel geen bezoek
  toelaten”, aldus burgemeester Geert Vanden Broucke.

Dinsdag 14 april 2020  

Door de coronamaatregelen is de bibliotheek gesloten. De medewerkers van de bibliotheek leveren wel boeken aan huis.

Dankzij 'Bib aan huis' zal je in staat zijn om boeken, strips, e-readers en tijdschriften in de bibliotheek te ontlenen uit de catalogus via nieuwpoort.bibliotheek.be (max. 10 stuks).

Alle boeken worden thuis geleverd en dit op weekdagen tussen 14 u. en 17 u.

Meer info vind je op de website van de bibliotheek

Bib aan huis

Maandag 6 april 2020

Verplaatsingen met de auto om een luchtje te scheppen, zijn toegestaan voor gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar. De verplaatsing kan alleen naar bijvoorbeeld een park in de buurt. Verdere autoritten zijn niet toegestaan aangezien dit geen essentiële verplaatsingen zijn. De regel geldt eveneens voor personen met beperkte mobiliteit (ouderen, zwangere vrouwen  etc.) en voor begeleiders van en voor personen met een fysieke of mentale beperking.

 Fysieke activiteiten (wandelen, lopen of fietsen) mochten al, nu komt daar volgende bepaling bij: rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen mogen worden gebruikt. Een tochtje in de buurt maken met rolschaatsen, de step of je skateboard kan nu dus. Je blijft wel steeds in beweging. 

Het blijven zitten op bankjes is niet toegelaten. Alleen zwangere vrouwen en personen met beperkte mobiliteit (ouderen) kunnen eventjes gebruikmaken van de bankjes om kortstondig te rusten. Maar de regel is dat men steeds zoveel mogelijk in beweging blijft. 

Woensdag 1 april 2020

Vanaf dinsdag 7 april 2020 gaat het recyclagepark terug open maar er gelden strenge veiligheidsmaatregelen. Ook de ondergrondse containers voor papier/karton en glas kun je vanaf dan opnieuw gebruiken.

Kom daarom enkel met dringend af te voeren afval en stel uw bezoek aan het recyclagepark uit als dat kan.

Volgende regels zijn van kracht:

 • Ter bescherming van de bezoekers en het personeel wordt het aantal bezoekers beperkt dat tegelijk toegelaten is tot het recyclagepark. Hou er dus rekening mee dat er een wachtrij kan staan aan de ingang van het recyclagepark. Blijf in de wagen zitten. Het is niet de bedoeling uit te stappen en een praatje te slaan met de andere bezoekers.
 • Kom niet naar het recyclagepark als je ziek bent.
 • Bezoekers zullen maar een beperkte tijd toegelaten worden op het recyclagepark. Dit om een vlotte afhandeling van alle bezoeken mogelijk te maken.
 • Maximum 4 voertuigen tegelijk in recyclagepark.
 • Het afval moet op voorhand goed gesorteerd zijn in de verschillende fracties.
 • Hou afstand (minstens 1,5 m) tot de parkwachter en tot de andere bezoekers. Respecteer ook het werk en de richtlijnen van de recyclageparkwachters.
 • Kom alleen naar het recyclagepark. Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. Hou er rekening mee dat de recyclageparkwachter niet zal helpen bij het openmaken of het lossen van de wagen.
 • Tijdens het bezoek aan het recyclagepark vermijd je contact met je gezicht en was je handen grondig eens je thuis bent.
 • Je kunt enkel elektronisch betalen.
 • Tijdelijk kun je op het recyclagepark niet meer terecht met asbestcement, omdat hiervoor de nodige beschermingsmiddelen ontbreken. De mondmaskers en beschermende pakken werden gedoneerd aan de zorg waar ze momenteel meer nodig zijn.

Er gelden ook nieuwe openingsuren! 

Nieuwe openingsuren

Maandag 30 maart 2020 

In de Nationale Veiligheidsraad van 27 maart is beslist de eerder genomen maatregelen te verlengen met twee weken, dus tot en met 19 april. Ze kunnen daarna nog twee weken worden verlengd, d.w.z. tot en met 3 mei. De situatie zal in elk geval voortdurend geëvalueerd worden. . 

De details van de maatregelen zijn beschikbaar op de website www.info-coronavirus.be.   Toch een paar verduidelijkingen: 
 • Wat fysieke activiteit in open lucht betreft, die blijft aanbevolen, met respect voor social distancing en alleen in het tijdsbestek dat echt nodig is. Mensen mogen dus alleen buiten zijn zolang het lopen, wandelen of fietsen duurt. Mensen moeten ook in beweging blijven (en dus niet urenlang in de parken gaan zitten bijvoorbeeld). 
 • De zogenaamde lockdown parties blijven uiteraard verboden. 
 • Ook tijdens de paasvakantie moet er opvang in de scholen mogelijk zijn. Als dat echt onmogelijk blijkt, kan er een andere vorm van opvang worden georganiseerd
 • De kinderen die tot nu samen opgevangen werden, moeten dat ook blijven, en niet gemengd worden met andere kinderen.
 • De kinderen worden bij voorkeur opgevangen door mensen met wie ze recent al in contact zijn geweest.    
Overtredingen worden bestraft.

Dinsdag 24 maart 2020 

Kapperszaken moeten vanaf woensdag 25 maart ook de deuren sluiten. Op die manier kunnen ook zij een beroep doen op de hinderpremie van de federale overheid. 

Maandag 23 maart 2020

Aflassing sportkampen en jeugdwerking paasvakantie 

De maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben helaas ook een invloed op onze jeugd- en sportwerking. Zo besliste de Vlaamse overheid dat ‘vakantiekampen’ en ‘jeugdwerking’ in de paasvakantie niet kunnen doorgaan. Ook speelpleinwerk valt daaronder.

Momenteel is nog niet geweten of een alternatief tot opvang geboden mag worden. Meerdere voorstellen liggen hiervoor immers bij de Vlaamse regering die ze onderzoekt. 

Woensdag 18 maart 2020 

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.  

Wat betekent dit concreet?  

- Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.

- Hulp bieden aan kwetsbare personen 

- Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:   

 • Voedingswinkel
 • Dokter
 • Apotheek
 • Postkantoor
 • Bankautomaat
 • Benzinestation

- Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand)

Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van: 

 • Krantenwinkels
 • Nachtwinkels (open tot 22 u.) 
 • Alle voedingswinkels (ook zaken dierenvoeding)

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.  

Horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen. 

- Markten 

De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 

In Nieuwpoort vinden de vrijdagmarkt en boerenmarkt niet meer plaats. 

- Elke bijeenkomst is verboden

- Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.  

- Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd. Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.   

- Bedrijven 

Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is.

Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren.  Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer.

Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.   

 De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.  

 

Communicatie 

Aangezien het om een federale fase, ligt de lead voor de communicatie voor de burger bij de nationale overheid. 

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen:

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 / 14.689 
 • Voor vragen over economie: 0800 / 120.33 

De nummers zijn dagelijks bereikbaar van 8 u. tot 20 u. Tussen 9 u.  en 18 u. zijn Facebook-chats mogelijk met zowel het nationaal crisiscentrum als de FOD Volksgezondheid.

De referentiewebsite voor informatie over Corona blijft www.info-coronavirus.be. Op de website van de provincie West-vlaanderen www.west-vlaanderen.be/crisiswvl vind je atnwoorden op specifieke vragen van West-Vlaamse burgers.

Stad Nieuwpoort    

Stad Nieuwpoort heeft een infonummer met betrekking tot het coronavirus. Heb je algemene vragen over de Nieuwpoortse stadsmaatregelen? Dan kun je terecht op tel 058 22 44 05. Dit nummer is enkel op weekdagen bereikbaar binnen de kantooruren: van 8 u. tot 12 u. en 13 u. tot 17 u.      

Vragen kunnen ook gestuurd worden naar infocorona@nieuwpoort.be !     

Ben of ken je iemand die hulp nodig heeft? Dan kijken we of wij u verder kunnen helpen!   

Opgelet: dit nummer is niet bedoeld voor klachten. Daarvoor dien je te mailen naar klachten@nieuwpoort.be 

Veel gestelde vragen

Welke activiteiten mogen nog doorgaan ?

→ Alle bijeenkomsten en recreatieve activiteiten moeten geannuleerd worden, ongeacht of ze binnen of buiten plaatsvinden, ongeacht het aantal deelnemers, los van het feit of het om een private of openbare bijeenkomst gaat.  

Activiteiten van sportclubs, jeugdbewegingen, … worden geannuleerd. Alle bibliotheken, zwembaden, sportcentra, fitnesscentra, … worden gesloten. Ook schietstanden, golfclubs, casino’s, … zijn gesloten, evenals de verhuur van go-carts.  

De opgesomde maatregels voor het bevorderen van ‘social distancing’ moeten maximaal in acht genomen worden en een mix van leeftijden moet ten allen tijde vermeden worden. Individueel sporten mag nog steeds doorgaan, op voorwaarde dat de afstandsregels nageleefd worden.  

Alle speeltuinen, zowel binnen als buiten, op het openbaar domein, in de woonwijken, in provinciale domeinen, in parken, zijn gesloten.  

Welke winkels blijven open?

→ Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van: 

 • Krantenwinkels
 • Nachtwinkels (open tot 22 u.) 
 • Alle voedingswinkels (ook zaken dierenvoeding)
 • Benzinestations 

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.    

Horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen. 

Mogen wekelijkse markten blijven doorgaan?

De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.  In Nieuwpoort vinden de vrijdagmarkt en boerenmarkt niet meer plaats. 

Mogen restaurants / broodjeszaken / afhaalrestaurants / frituren / … openblijven ?

→ Alle restaurants moeten dicht blijven, ook de bedrijfsrestaurants. Enkel afhaalpunten voor voeding mogen open blijven, op voorwaarde dat er niet ter plaatse gegeten wordt. Enkel thuisbezorging en afhalen van voeding is toegelaten.  

Scholen worden gesloten, wat nu?

→ Alle lessen zijn geschorst tot en met vrijdag 3 april, zowel in het kleuter, basis als middelbaar onderwijs. Er wordt wel kinderopvang voorzien, voor kinderen die geen andere opvangoplossing hebben evenals voor kinderen van medisch personeel en andere hulpdiensten. De aanwezigheid van die mensen op de werkvloer is immers maximaal vereist.

Hogescholen en universiteiten voorzien online afstandsonderwijs. Internaten blijven open, maar de kinderen moeten er wel op de kamer eten. Ook crèches blijven open.

Politieonderwijs, WOBRA, … blijven eveneens doorgaan voor wat de basis- en de structurele opleidingen betreft. Wel wordt aangeraden om ook hier maximaal in te zetten op online lessen.  

Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers ?

→ Als dit al voordien bestond, kan dit blijven doorgaan, maar er kunnen geen nieuwe initiatieven van opvang opgezet worden. Er moet op toegezien worden dat kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, niet samen gezet worden.

Kan het volwassenenonderwijs nog doorgaan? 

→ Neen, lessen worden opgeschort. Er wordt maximaal aangeraden om in te zetten op modules voor afstandsonderwijs.  Er wordt aanbevolen om alternatieven te zoeken voor traditionele cursussen in besloten ruimtes met (veel) aanwezigen.  

Blijft het openbaar vervoer rijden?

→ Het openbaar vervoer blijft normaal functioneren, maar aan de burger wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen zodat piekmomenten tijdens de spitsuren vermeden worden.  

 Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

Mogen taxi’s nog klanten vervoeren?

Taxidiensten en alternatieve taxidiensten blijven in gebruik, mits een beperking van het aantal passagiers en verhoogde hygiënemaatregelen.

Mag ik nog naar het buitenland?

Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden. .

Raadpleeg de website van Buitenlandse Zaken (https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen).
Informatie over vluchten is terug te vinden op de website van de FOD 

Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland : 02/501.40.00

Wat moet ik doen als ik symptomen denk te hebben ?

→ Raadpleeg je huisarts of de huisartsenwachtpost (1733) altijd telefonisch bij de minste twijfel. Ga niet in de wachtzaal zichten of via spoed binnen.

Welke maatregelen gelden in woonzorgcentra?

→ Voor woonzorgcentra geldt een algemeen bezoekersverbod tot en met zondag 19 april 2020.   

Blijven ziekenhuizen, dagcentra, kortverblijven, … geopend ?

Alle consultaties, testen en niet dringende medische ingrepen worden geannuleerd. Alle noodzakelijke therapieën (chemo, dialyse.) kunnen doorgaan. De patiënten kunnen begeleid worden door slechts één persoon.

Enkel bezoeken van stagiaires, ouders van gehospitaliseerde kinderen en dichte familie van patiënten in kritieke toestand zijn toegestaan.

Raadpleeg voor alle zekerheid de website van je ziekenhuis of telefoneer vooraf. Sommige ziekenhuizen hebben striktere regelingen.
Dagcentra, net als kortverblijven, psychiatrische instellingen en medisch pedagogische instellingen (MPI) zijn gesloten voor alle publiek. Neem bij twijfel altijd rechtstreeks contact op met de betrokken diensten.

Zijn mondmaskers beschikbaar ?

→ mondmaskers worden prioritair bedeeld aan huisartsen en tandartsen omdat zij in nauw en intensief contact staan met hun patiënten. De verdeling gebeurt provinciaal naar de gemeenten. Mondmaskers zijn via de Vlaamse overheid ook beschikbaar voor woonzorgcentra, thuisverpleging en ziekenhuizen.

Aan apothekers worden geen mondmaskers verdeeld. Wie ziek is blijft binnen en stuurt iemand anders naar de apotheek. Apothekers die zelf ziek zijn, werken niet.

Kan je in tijden van Corona bloed blijven geven ?

→ de bloedinzamelingen sluiten niet ! Bloed geven is nog altijd mogelijk en moet ook mogelijk blijven om de bloedvoorraden op peil te houden.

De veiligheid van de donoren was altijd en blijft ook nu een absolute prioriteit ! Alle hygiëne- en veiligheidsmaatregelen worden nauwkeurig opgevolgd, iedereen blijft op voldoende afstand van elkaar. Ben je gezond, blijf dan vooral bloed geven !

Wat met onthaalouders ?

→ onthaalouders mogen open blijven.

Ook spontane opvang door ouders is toegelaten en wordt zelfs aangemoedigd als een vorm van burgersolidariteit. Alles moet in het werk gesteld worden om de opvang door grootouders maximaal te vermijden en vast te houden aan de scheiding van de generaties.

Kan ik nog naar de bank en het postkantoor?

Ja, deze diensten maak deel uit van de uitzonderingen die mogen openblijven. Ze moeten wel de sociale afstand garanderen.

Amateurtoneel / jongerenfuiven / theater / toneelvoorstellingen / gocart-verhuur?

→ Neen, alle recreatieve activiteiten worden geannuleerd, voorlopig tot en met vrijdag 3 april 2020, ongeacht hun omvang.  

Zijn publieke ruimtes en dienstencentra nog toegankelijk?

→ Neen, deze zijn allemaal gesloten. Meer informatie over de Nieuwpoortse stadsgebouwen. 

Mogen kappers / schoonheidssalons / wellnesscentra openblijven?

→  Kapperszaken moeten vanaf woensdag 25 maart ook de deuren sluiten. Op die manier kunnen ook zij een beroep doen op de hinderpremie van de federale overheid.

Schoonheids- en zonnecentra zijn gesloten. Schoonheidsspecialisten mogen hun diensten niet aan huis leveren.

Wat met cinema- of theaterbezoeken?

→ Dit valt onder dezelfde maatregel als de musea, sportcentra, jeugdverenigingen, discotheken, cafés, …  Alle in- en outdoor (recreatieve en andere) bijeenkomsten worden geschrapt.  

Kunnen familiefeesten doorgaan?

→ Ook familiefeesten dienen maximaal beperkt te worden en dienen in beperkte kring georganiseerd te worden.  

Wat met hotels en vakantiewoningen?

→ Recreatieve en toeristische woningen (vakantiehuisjes, campings, B&B, vakantieparken, AirBnB, ...) moeten sluiten. De permanente bewoners van dit soort woningen mogen uiteraard hier blijven wonen. Om massamixen van mensen die op dezelfde plaats samenkomen te vermijden, worden enkel niet essentiële verplaatsingen in de buurt van de woonplaats toegelaten.

Hotels mogen wel open blijven.

Mag ik naar mijn buitenverblijf, bijvoorbeeld in de Ardennen of de kust, gaan?

Neen, dit is niet toegestaan. Door de uitvoering van sociale afstandsmaatregelen om sociale vermenging (leeftijd, mensen die elkaar meestal niet vaak bezoeken) te voorkomen, en anderzijds om te voorkomen dat regio’s waar de gezondheidsvoorzieningen niet voldoende zijn om de instroom van mensen van buiten de regio op te vangen, overbelast raken.

Blijven tankstations open ?

→ Tankstations mogen open blijven, de daar eventueel aan verbonden bars, restaurants, … niet.

Wat met begrafenissen  en religieuze plechtigheden?

→ Alle openbare lithurgische bijeenkomsten worden geschorst. Uitvaartplechtigheden kunnen doorgaan in beperkte, familiale kring. Kerkelijke huwelijken kunnen niet doorgaan, burgerlijke huwelijken wel op voorwaarde dat dit in intieme kring gebeurt. Dit geldt ook voor doopfeesten.  

• Voor begrafenisceremonies, alleen in aanwezigheid van maximaal 15 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam.

• Voor religieuze huwelijken, alleen in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst.

De gebedshuizen worden niet gesloten en zijn toegankelijk voor individuele bezoekers. Ook hier een social distance respecteren.

Wat met fietsclubs op bv. zondagvoormiddag. Mogen zij hun rit nog uitvoeren?

→ Alle recreatieve activiteiten in groep worden afgeschaft, zowel indoor als outdoor. Fietstochten in groep kunnen dus niet meer doorgaan.  

Kunnen koetsen en toeristische rondvaarten en rondritten nog doorgaan?

→ Koetsen zijn in openlucht en met een beperkt aantal inzittenden. Deze worden nog wel toegelaten. Alle andere recreatieve activiteiten zoals rondritten, boottochten, … worden geannuleerd, voorlopig tot en met vrijdag 3 april 2020, ongeacht hun omvang (ongeacht indoor, outdoor, publiek of privaat van karakter…).  

Wat met cruiseschepen? Ook cruiseschepen vallen onder de beperking van de recreatieve activiteiten. Ze mogen wel aanmeren in de havens, maar de passagiers mogen niet van boord gaan. Catering kan enkel aan boord voorzien worden.

Mijn hond of kat is ziek, kan ik nog bij de dierenarts terecht?

Ja, de gezondheid van je huisdier verliezen we niet uit het oog.

Zijn dierenasielen open?

Dierenasielen zijn gesloten, maar de opvang en verzorging van dieren is cruciaal en dus toegelaten. Ook vrijwilligers mogen hieraan bijdragen.

Zijn dierenkapsalons open?

Nee, dierenkapsalons zijn gesloten.  

Lockdown voor restaurants : hoe zit het met maatregelen voor de betrokken handelaars?

→ Het nemen van dergelijke, vergaande beslissingen heeft onvermijdelijk gevolgen voor de economie. Daarom heeft de ministerraad al op 6 maart 2020 tien maatregelen genomen ter ondersteuning van het bedrijfsleven, deze zijn:  

 • Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 • Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 • Betalingsplan btw Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 • Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 • Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 • Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 • Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 • Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Deze maatregelen worden voortdurend geëvalueerd en waar nodig kunnen ze aangepast/ versterkt worden.  

Wat met samenscholingen?

→ Deze zijn niet toegelaten. Hierop wordt gecontroleerd door de politie die de gepaste maatregelen neemt.  

Kunnen dringende herstellingen voor veiligheid, hygiëne en ICT doorgaan?

Alle dringende herstellingen kunnen uitgevoerd worden. Loodgieters, garagisten, telecomleveranciers, … kunnen dringende herstellingen doen.

Mogen winkels die leveren voor de landbouwsector (fytoproducten, veevoer, …) openblijven?

Ja, alle bedrijven die aan de landbouwsector leveren, blijven werken maar respecteren de sociale afstand en passen waar mogelijk telewerk toe.

Zijn opticiens en gehoorwinkels open?

Ja, ze moeten wel de sociale afstand respecteren.

Mogen paramedische winkels (drogisterijen, …) openblijven?

Nee, paramedische winkels moeten sluiten.

Zijn carwashes open?

Nee, carwashes zijn gesloten.

Mogen wijnhandelaars openblijven?

Ja, maar de sociale afstandsmaatregelen moeten gevolgd worden.

Mogen kinesisten, osteopaten, podologen etc. hun activiteiten blijven uitoefenen?

Ja, gezondheidsberoepen mogen hun werk blijven uitoefenen, maar niet-dringende zorg moet uitgesteld worden.

Mogen mobiele vertegenwoordigers blijven werken?

Nee, mobiele vertegenwoordigers mogen hun activiteiten niet verderzetten.

Mogen advocaten, notarissen en deurwaarders klanten blijven ontvangen, voornamelijk voor het tekenen van akten?

Ja, als het noodzakelijk is en als de sociale afstand wordt gerespecteerd. Telewerk moet zoveel mogelijk toegepast worden.

Mogen industriële wasserettes die voornamelijk (bed)lakens van zorgcentra wassen, openblijven?

Ja. Zij dienen wel de hygiënemaatregelen en de sociale afstand te respecteren.

Mogen wassalons openblijven?

Ja, wassalons zijn open en respecteren de hygiënemaatregelen en sociale afstand.

Mogen garages openblijven?

Ja, enkel om dringende reparaties uit te voeren en ze moeten de sociale afstand respecteren. Dit geldt ook voor bandencentrales en glasherstellingen.

Mogen handelaars in bouwmaterialen hun klanten blijven bevoorraden?

Ja, maar enkel voor professioneel gebruik en met respect voor de regel van één klant per 10 m². Voor particulieren is wel levering aan huis mogelijk.

Moeten arbeiders die buiten werken (gemeentearbeiders, groendienst, etc.) thuisblijven?

Ze mogen blijven werken als de sociale afstand gerespecteerd wordt, zowel tijdens het transport als op de werkplek.

Mogen e-commerce handelaars blijven werken als ze niet als essentieel worden beschouwd (bv. kleren, doe-het-zelf, …)?


Ja, ze mogen hun activiteiten voortzetten als ze de sociale afstand respecteren. Onder e-commerce valt levering aan huis en afhaling aan officiële afhaalpunten. Leveringen aan huis krijgen de voorkeur.
Bedrijven die een online verkoopsysteem willen opzetten, moeten ervoor zorgen dat ze thuisbezorging organiseren. Klanten mogen hun bestellingen niet rechtstreeks in de winkel afhalen.

Kan ik nog online pakjes bestellen?

Ja, online shops blijven open en kunnen blijven leveren. De overhandiging van je pakje gebeurt contactloos.

Mag poetshulp (dienstenchèques etc.) blijven doorgaan bij de klanten thuis?

Ja.

Kan ik nog verhuizen?

Ja, dringende verhuizen kunnen doorgaan. Het aantal helpers moet wel beperkt worden, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basis hygiëneregels en sociale afstand opvolgen.

Mogen schouwvegers nog werken?

Ja, schouwvegers mogen nog werken.

Mogen landmeters blijven werken?

Noodzakelijke werkzaamheden mogen blijven doorgaan, niet-noodzakelijke niet.

Mogen immomakelaars nog huisbezoeken doen?

Nee. Huidige verkoopprocessen mogen doorgaan, maar er mogen geen nieuwe huisbezoeken worden ingepland.

Moeten trouwen uitgesteld worden?

Een huwelijksakte mag voltrokken worden (in intieme kring), maar de festiviteiten rondom deze gelegenheid zijn verboden.

Kan ik nog in het ziekenhuis bevallen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Je kan uiteraard nog altijd bevallen in een ziekenhuis. Je ziekenhuisverblijf is wel best zo kort mogelijk; dit wordt bepaald in overleg met je behandelende arts. Je partner mag bij de bevalling aanwezig zijn en enkel bezoek van je partner is toegestaan. Familiebezoek is niet meer toegestaan. Je volgt verder de richtlijnen van het ziekenhuis.

Zijn er speciale maatregelen genomen in de ziekenhuizen?

Alle consultaties, testen en niet dringende medische ingrepen worden geannuleerd. Alle noodzakelijke therapieën (chemo, dialyse.) kunnen doorgaan. De patiënten kunnen begeleid worden door slechts een persoon.

Zijn bezoeken in de ziekenhuizen toegestaan?

Enkel bezoeken van stagiaires, ouders van gehospitaliseerde kinderen et dichte familie van patiënten in kritieke toestand zijn toegestaan.

Mag ik nog recreatief met de moto gaan rijden?

Nee, verplaatsingen moeten maximaal beperkt worden.

Mag ik een transportmiddel nemen om naar een bos/park te gaan om daar te gaan wandelen?

Verplaatsingen moeten maximaal beperkt worden.

Wat als ik niet onder hetzelfde dak woon met mijn partner?

Je moet het contact beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Mag ik nog met vrienden samenkomen?

Nee, alle samenscholingen vanaf 2 personen zijn verboden. Enkel gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen met meer personen naar buiten gaan.

Mag ik mijn familie bezoeken die niet bij mij woont?

Bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont, wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare familieleden (ouderen, mindervaliden, minderjarigen en andere kwetsbare personen).

Ik ben momenteel op kot. Mag ik terugkeren naar mijn ouders?

Studenten moeten één woonplaats kiezen om te verblijven.

Mogen diereneigenaars hun dieren in de wei of op stal blijven bezoeken?

Ja, zolang je de social-distancing regels opvolgt.

Mogen kinderen van gescheiden ouders nog van de ene ouder naar de andere worden gebracht?

Ja, maar probeer alle niet-essentiële verplaatsingen te beperken..

Mogen diensten voor thuis- en familiale hulp doorgaan voor: ouderen, thuiszorg, personen met beperkingen, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning, …?

Ja.

Mogen persoonlijke assistenten voor personen met een handicap hun activiteiten voortzetten?

Ja, absoluut.

Zijn er specifieke maatregelen van toepassing voor het vervoer van personen met een handicap of met een beperkte mobiliteit?

Het belangrijkste is dat er geen nieuwe sociale mixen ontstaan. Het vervoer kan dus voortgaan maar er moet zoveel mogelijk over gewaakt worden dat dezelfde combinatie chauffeurs en personen met beperkte mobiliteit/handicap worden behouden, mits inachtneming van de social distancing maatregelen.

Kan ik nog eten laten leveren of eten afhalen?
Ja, mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Wachtrijen buiten moeten beperkt worden.
De verkoop van maaltijden om mee te nemen en de leveringen van maaltijden mag enkel tussen 7 u. en 22 u.

Zijn foodtrucks, kiosken en voedingsstanden toegelaten?

Foodtrucks moeten worden gelijkgesteld aan voedingskraampjes die op de markt staan. Ze mogen dus niet openblijven. Een mobiele verkoper van gebraden kip wordt beschouwd als een foodtruck.

Carpool? Hoeveel personen in privéwagen?

Zoals bij taxi’s mag er slechts één persoon meerijden. Een gezin mag in één auto meerijden. Het is aangeraden de auto regelmatig te verluchten. Verplaatsingen met de auto moeten zoveel mogelijk vermeden worden.

Wat als je tijdelijk werkloos bent door het coronavirus? Moet je je hypotheek of persoonlijke leningen nog betalen?

Tot 30 september moeten tijdelijk werkloze Belgen geen leningen meer terugbetalen en nieuwe kredieten zijn mogelijk. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met uw bank.

Dienen documenten i.v.m. tijdelijke werkloosheid nog steeds afgestempeld te worden door de gemeente?

Voor wat betreft de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het coronavirus, werd de procedure sterk vereenvoudigd. Informatie hierover is terug te vinden op de website van de RVA.
Zie https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure.


Mag een tijdelijke werkloosheid gecombineerd worden met andere activiteiten?

Wegens uitzonderlijke omstandigheden is het toegestaan om van 13 maart tot 13 juni 2020 de tijdelijke werkloosheidsuitkering te combineren met een andere activiteit (vrijwilligerswerk, aanvullende activiteit).

Uitzendkrachten die normaal gesproken bij één en dezelfde gebruiker in dienst zouden blijven, kunnen bij wijze van uitzondering ook tot tijdelijke werkloosheid worden toegelaten tijdens de onderbreking van de activiteit door COVID-19 indien de contractuele band met de uitzendkracht wordt gehandhaafd.

Mag ik mijn drone nog gebruiken?

Recreatief gebruik van uw drone is enkel toegelaten op uw eigen privéterrein, gelegen aan uw woning.

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie die niet onder hetzelfde dak wonen?

Het bezoek aan familie die niet onder hetzelfde dak woont wordt afgeraden, behalve om hulp te bieden aan kwetsbare personen (om bijstand en zorgen te voorzien voor oudere personen, voor minderjarigen, voor personen met een handicap en voor kwetsbare personen).

Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner?

De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of hij/zij ziek is of symptomen vertoont.

Waarom wordt niet iedereen verplicht om mondmaskers/handschoenen te dragen in de supermarkt en bij het buitenkomen?

Overdracht van COVID-19 gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon. Dragen van handschoenen wordt niet aangeraden omdat dat een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor men toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.

Wordt solliciteren ook als een essentiële verplaatsing beschouwd?

Solliciteren wordt gelijkgesteld aan werken. Sollicitaties kunnen plaatsvinden mits inachtneming van de social distancing maatregelen. Het is wel aangeraden om sollicitatiegesprekken zo veel mogelijk vanop afstand te organiseren.