Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Maatregelen coronavirus  > Boodschap voor ondernemers en tweedeverblijvers

Boodschap voor ondernemers en tweedeverblijvers

Momenteel is onduidelijk hoe lang deze federale maatregelen nog zullen aanhouden waar handelaars, tweede verblijvers, uitbaters allerhande, burgers en ook de Stad zich aan moeten houden. Het is onduidelijk wat ons nog te wachten staat en wat de impact daarvan kan en zal zijn voor de gehele stad Nieuwpoort.

Het zou van slecht bestuur getuigen om hals-over-kop maatregelen te treffen of belastingen af te schaffen zonder een totaalbeeld te hebben. Er is wel al de intentie uitgedrukt om in te grijpen op de terrastaks aanslagjaar 2020.

Het stadsbestuur concentreert zich momenteel op essentiële dienstverlening en op de steun in het tegengaan van de verspreiding van en de besmetting met het coronavirus.

Wanneer het normale leven weer op gang mag komen, zal de Stad klaarstaan om de opstart ervan te faciliteren en te ondersteunen. Ook dan kunt u op ons rekenen.

Weet dat onze financiële dienst in deze corona-maatregelenperiode alvast geen aanslagbiljetten uitstuurt ter inning van belastingen aanslagjaar 2020.