Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Stadsdiensten > Financiële dienst

Stadsdiensten

Financiële dienst

Rekendienst
De rekendienst voert de boekhouding van de stad. Deze dienst staat in voor de opmaak van de begroting, het verwerken van inkomende facturen en het opmaken van uitgaande facturen.

Ontvangerij
De ontvangerij staat in voor het versturen van de aanslagbiljetten inzake gemeentebelastingen. Deze dienst staat tevens in voor de inning van alle vorderingen en de uitvoering van girale betalingen.

Dienst Belastingen

De dienst belastingen staat in voor de opmaak van de diverse belastingkohieren en voor de behandeling van fiscale bezwaren.

Een lijst van alle belasting- en retributiereglementen van de Stad Nieuwpoort.

Wanneer u een aanslagbiljet van de Stad Nieuwpoort bekomt en u meent dat u deze belasting niet verschuldigd bent, dan moet u bezwaar indienen. Een bezwaar moet altijd schriftelijk worden ingediend en gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen. Sinds kort is het ook mogelijk om een bezwaar via e-mail in te dienen. Hiervoor stuurt u een mail naar fiscalebezwaren@nieuwpoort.be.

In uw bezwaar vermeldt u duidelijk uw naam, adres, aard van de belasting en het kohierartikel alsook de reden waarom u meent dat u de belasting niet verschuldigd bent. Een bezwaar moet worden ingediend binnen de 3 maand vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Wanneer u betalingsproblemen ervaart raden wij u aan zo snel mogelijk contact op te nemen met de wd. financieel beheerder Philip Pieters (contactgegevens zie hieronder). U kunt een afbetalingsplan aanvragen en zo nutteloze kosten van invordering vermijden.

Wie vragen heeft i.v.m. personenbelasting kan terecht bij de FOD Financiën, J. Filliaertweg - T 02 577 37 20 en niet bij de belastingsdienst van de stad Nieuwpoort!

De hieronder vermelde openingsuren behoren tot de belastingsdienst van de stad Nieuwpoort en niet van de FOD Financiën.

Adres: Willem De Roolaan 90

Openingsuren:
Elke werkdag van 8 u. - 12 u. - gesloten in de namiddag
Adres:
Willem De Roolaan 90
8620 Nieuwpoort
Diensthoofd:
Dhr. Philip Pieters, wd. financieel beheerder
Tel:
058 22 38 23
E-mail:
financien@nieuwpoort.be

Vorige maand Volgende maand juli 18
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Persberichten Stadskrant