Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de stad en kan hiervoor algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

  • politieverordeningen
  • belasting- en retributiereglementen
  • subsidiereglementen

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op de laatste donderdag van de maand om 19u30. Deze vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadhuis en zijn openbaar.  De data werden door de Voorzitter als volgt bepaald:

  • 26 april 2018
  • 24 mei 2018
  • 21 juni 2018 
  • 26 juli 2018
  • 27 september 2018
  • 25 oktober 2018
  • 29 november 2018

De agenda vindt u onder 'agenda'.