Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Gemeenteraad

Gemeenteraad

De gemeenteraad bepaalt het beleid van de stad en kan hiervoor algemene regels vaststellen.

De gemeenteraad stelt tevens de gemeentelijke reglementen vast zoals:

  • politieverordeningen
  • belasting- en retributiereglementen
  • subsidiereglementen

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks op de vierde donderdag van de maand om 19.30 u. Deze vergaderingen vinden plaats in de Raadzaal van het Stadhuis en zijn openbaar. Sinds de nieuwe legislatuur vindt aansluitend op de gemeenteraad, de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn plaats. Deze vergaderingen zijn ook publiek toegankelijk.

De data werden door de voorzitter als volgt bepaald:

  • 24 januari 2019

De agenda vindt u onder 'agenda'.

Heeft u klachten tegen een bepaalde beslissing of besluit?

Volg dan de richtlijnen zoals bepaald door de Vlaamse overheid: 'klachtenwijzer'.