Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Documenten > Reglementen

Reglementen

Belasting- en retributiereglementen

 

Aanvullende belastingen

Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2018
Vaststelling gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar 2018
Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding, aanslagjaar 2018
 
Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2017
Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar 2017

Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding, aanslagjaar 2017

 

Bevolking en burgerlijke stand

Belasting op huwelijken buiten de normale diensturen
 
Belasting op het begraven van personen
Belasting op ontgravingen 
Retributie grafkelders
Retributie urnenvelden
Retributie columbariumnis
Retributie concessie begraafplaatsen
Retributie bijplaatsen urnen in grondvergunningen volle grond, grafkelders, columbariumnis en urnenvelden
Retributie gedenkplaatjes strooiweide
Retributie naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis en niet-geconcedeerde urnenkelder
 
Aanpassing prijs elektronische identiteitskaart voor Belgen en  vreemdelingen, KIDS-ID, gewone en spoedprocedure
Vaststelling prijs rijbewijs in kaartmodel
 

Brandweer - Dienst 112

Retributiereglement voor de Brandweer vanaf 01/02/2016
Zone Westhoek - Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen
 

Handel, Landbouw en visserij

Algemene milieubelasting op bedrijven
Belasting op het te huur stellen van kamers
Belasting op de aanplakborden
Belasting op de aanplakborden - wijziging
Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, automaten, enz... op het openbaar domein
Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, automaten, enz... op het openbaar domein
 
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter
Formulier voor aangifte van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
 
Belasting havenrechten Zeehaven
Belasting havenrechten Zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT - aanvulling (1)
Belasting havenrechten Zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT - aanvulling (2)
Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen - hervaststelling
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers-en handelshaven - aanvulling
Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling
 

Kermis

Kermisreglement

Plaatsrechten kermissen wijziging

 

Vismijn

Retributie op de aan- en verkoop van vis in de stedelijke vismijn
Retributie gebruik van de koelcel visafval in het vismijngebouw
Retributie voor het ophalen van visafval afkomstig van de koelcel in het vismijngebouw
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling - wijziging
Reglement op het gebruik van visbakken in de vismijn
Reglement op het gebruik van visbakken in de vismijn - wijziging (1)
Reglement op het gebruik van visbakken in de vismijn - wijziging (2)
Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling
 

Milieu

Belasting op de aanvragen om milieuvergunning
Belasting op de brandstofdistributieapparaten
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter
Formulier voor aangifte van niet-geadresseerd reclamedrukwerk
 

Containerpark

Retributie op het inzamelen van afval via gedifferentieërde tarieven; containerpark
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging (1)
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging (2)
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging (3)
Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval
Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval - wijziging
Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval - wijziging
Retributie huisvuilzakken, zakken voor tuinafval, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken
Contantbelasting op het inzamelen van afval in het recyclagepark
 
Verkoopprijs compostvaten, compostbakken en wormenbakken
Verkoop restanten, houtsnippers en compost
 

Parkeerbeleid

Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg
Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - nieuwe wijziging
 

Dienst Omgeving (ruimtelijke ordening en stedenbouw)

Belasting op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
Belasting op het verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen - wijziging
 
Belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen
Belasting op de aanvragen om een omgevingsvergunning
Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen
 
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden
Belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen
Belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen - wijziging
Belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen - nieuwe wijziging
Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen
Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen - wijziging
Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen - nieuwe wijziging
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - nieuwe wijziging
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen: aanpassen belastingen - wijziging
Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels
Retributie terugvorderen kosten openbare onderzoeken
Retributie terugvorderen kosten openbare onderzoeken (1)
Retributie terugvorderen kosten openbare onderzoeken - wijziging
Retributie terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken - nieuwe wijziging
Borgstelling bij bouwwerken
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging (2)
Borgstelling bij bouwwerken - nieuwe wijziging
 

School

Retributie op het leerlingenvervoer
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, door andere scholen
 

Technische dienst

Verkoop restanten, houtsnippers en compost
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden - opheffing artikel
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
Retributie verkoop gevonden en/of achtergelaten fietsen
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - hervaststelling
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - wijziging
 

Toerisme

Belasting op de tweede verblijven
Belasting op het te huur stellen van kamers
Belasting op het plaatsen van strandcabines
Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - hervaststelling
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - wijziging
Retributie inzet erkende gidsen
 

Verscheidene

Betalende items op de website
Betalende items op de website - wijziging
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten - aanvulling
Retributie op de afgifte van linnen tassen en plastic zakken in de bibliotheek
Retributie op het graveren van het rijksregisternummer op aangekochte sleutelhangers
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, niet door scholen
Reglement op het innen van sponsorgeld van bedrijven voor evenementen ingericht door de stad
Vaststelling verwijlinteresten op laattijdige betaling belastingen  
Vaststellen tarieven verkoop hoeveproducten kinderboerderij
 

Wekelijkse vrijdagmarkt

Plaatsrechten markt
Marktreglement
   
Plaatsrechten boerenmarkt  
   
Formulier om bezwaar in te dienen
Formulier voor aangifte van niet-geadresseerd reclamedrukwerk

 

Vorige maand Volgende maand september 18
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Persberichten Stadskrant