Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen

Het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Nieuwpoort bestaat uit:

  • de Burgemeester
  • 5 Schepenen
  • de Voorzitter van het OCMW
  • de Algemeen Directeur.

Het College vergadert in principe wekelijks, op maandagavond. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Geert Vanden Broucke | Burgemeester [CD&V]

$resource.partName
Bevoegdheden:
Algemeen beleid, Ruimtelijke ordening, Openbare werken, wegen, parken en pleinen, Verkeersveiligheid en signalisatie, Onderhoud patrimonium, Vergunningsbeleid leefmilieu, Wijkraden, Jachthavens, Huisvestingspremies, Communicatie, Personeel en tewerkstelling, Brandweer
Zitdag:
enkel op afspraak
Kantoor:
Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel:
0498 92 92 03
E-mail:
geert.vanden.broucke@nieuwpoort.be

Kris Vandecasteele | Schepen [CD&V]

$resource.partName
Bevoegdheden:
Leefmilieu (uitgezonderd vergunningsbeleid), Stadsgebouwen (uitgezonderd kerken), Landbouw en visserij, Platteland en waterbeheersing, Senioren, Fairtrade
Zitdag:
Op afspraak
Kantoor:
Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel:
0498 92 92 02
E-mail:
kris.vandecasteele@nieuwpoort.be

Rik Lips | Schepen [CD&V]

$resource.partName
Bevoegdheden:
Sport, Jeugd, Kinderopvang, Ontwikkelingssamenwerking
Zitdag:
Op afspraak
Kantoor:
Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel:
0498 92 92 04
E-mail:
rik.lips@nieuwpoort.be

Bert Gunst | Schepen [CD&V]

$resource.partName
Bevoegdheden:
Toerisme, Feestelijkheden, Jumelage, Kinderboerderij, Volkstuintjes
Zitdag:
op afspraak
Kantoor:
Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel:
0498 92 92 09
E-mail:
bert.gunst@nieuwpoort.be

Greet Ardies-Vyncke | Schepen [CD&V]

$resource.partName
Bevoegdheden:
Cultuur, Bibliotheek, Kerken - erediensten, Lokale economie, Herdenking WO I en WO II, Erfgoed, Onderwijs
Zitdag:
enkel op afspraak
Kantoor:
Stadhuis, gelijkvloers, Marktplein 7
Tel:
0468 11 46 48
E-mail:
greet.ardies.vyncke@nieuwpoort.be

Frans Lefevre | OCMW-Voorzitter [CD&V]

$resource.partName
Bevoegdheden:
Sociale Zaken, Woonbeleid (uitgezonderd huisvestingspremie), Welzijn, Toegankelijkheid
Zitdag:
iedere maandag van 15 u. tot 17 u. zitdag
Kantoor:
Astridlaan 103
Tel:
058 22 38 21
E-mail:
frans.lefevre@nieuwpoort.be

Jos Decorte | Schepen [CD&V]

$resource.partName
Bevoegdheden:
Gezinsbeleid, Informatica, Financieel beheer
Kantoor:
Stadhuis, gelijkvloers, Marktplein 7
Tel:
0498/92 92 05
E-mail:
jos.decorte@nieuwpoort.be

Benoit Willaert | Algemeen Directeur

$resource.partName
Zitdag:
Enkel op afspraak
Kantoor:
Stadhuis, 1e verdieping, Marktplein 7
Tel:
058 22 44 62
E-mail:
secretaris@nieuwpoort.be