Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur >  Belasting- en retributiereglementen

Belasting- en retributiereglementen

 

Aanvullende belastingen

 
Vaststelling opcentiemen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2019  
Vaststelling gemeentebelasting op de personenbelasting, aanslagjaar 2019  
Vaststelling gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding, aanslagjaar 2019  
   

Bevolking en burgerlijke stand

 
Belasting op huwelijken buiten de normale diensturen  
Belasting op huwelijken buiten de normale diensturen - 2019  
   
Belasting op het begraven van personen  
Belasting op het begraven van personen - 2019  
Belasting op ontgravingen   
Belasting op ontgravingen - 2019  
Retributie grafkelders  
Retributie urnenvelden  
Retributie columbariumnis  
Retributie concessie begraafplaatsen  
Retributie bijplaatsen urnen in grondvergunningen volle grond, grafkelders, columbariumnis en urnenvelden  
Retributie gedenkplaatjes strooiweide  
Retributie naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis en niet-geconcedeerde urnenkelder  
   
Aanpassing prijs elektronische identiteitskaart voor Belgen en  vreemdelingen, KIDS-ID, gewone en spoedprocedure  
Vaststelling prijs rijbewijs in kaartmodel  
Vaststelling prijs voorlopig rijbewijs in kaartmodel  
Vaststelling prijs internationaal rijbewijs  
   

Brandweer - Dienst 112

 
Retributiereglement voor de Brandweer vanaf 01/02/2016  
Zone Westhoek - Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen  
   

Handel, Landbouw en visserij

 
Algemene milieubelasting op bedrijven AJ2019  
Belasting op het te huur stellen van kamers AJ2019  
Belasting op de aanplakborden AJ2019  
Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, automaten, enz... op het openbaar domein; gecoördineerde versie 2019  
   
Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter - 2019  
Aangifteformulier belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter  
   
Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT - 2019  
Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen - hervaststelling  
   
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven  
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers-en handelshaven - aanvulling  
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers-en handelshaven - 2019  
Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling  
   
   

Kermis

 
Kermisreglement  

Plaatsrechten kermissen wijziging

 
Plaatsrechten kermissen wijziging  
Plaatsrechten kermissen - 2019  
   

Vismijn

 
Retributie op de aan- en verkoop van vis in de stedelijke vismijn  
Retributie gebruik van de koelcel visafval in het vismijngebouw  
Retributie voor het ophalen van visafval afkomstig van de koelcel in het vismijngebouw  
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling  
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling - wijziging  
Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling  
Reglement op het gebruik van viskisten in de vismijn door de kopers - Gecoördineerde versie  
   

Milieu

 
Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2019  
   

Containerpark

 
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers  
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging (1)  
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging (2)  
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging (3)  
Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval  
Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval - wijziging  
Retributie gebruik en ophaling containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval - wijziging  
Retributie huisvuilzakken, zakken voor tuinafval, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken  
Retributie huisvuilzakken, zakken voor tuinafval, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken - 2019  
Contantbelasting op het inzamelen van afval in het recyclagepark  
   
Verkoopprijs compostvaten, compostbakken en wormenbakken  
Verkoop restanten, houtsnippers en compost  
   

Parkeerbeleid

 
Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg  
Belasting op ontbrekende parkeerplaatsen  
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - nieuwe wijziging  
   

Dienst Omgeving (ruimtelijke ordening en stedenbouw)

 
Belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen  
Belasting op de aanvragen om een omgevingsvergunning  
Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen  
   
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden  
Belasting op het bezetten van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden - 2019  
Belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen  
Belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen - wijziging  
Belasting op het bouwen en verbouwen van gebouwen - nieuwe wijziging  
Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen  
Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen - wijziging  
Belasting op het tot stand brengen van aansluitingen - nieuwe wijziging  
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen  
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging  
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - nieuwe wijziging  
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen  
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen: aanpassen belastingen - wijziging  

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2013 t.e.m. 2018

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2019 t.e.m. 2025

 
Retributie terugvorderen kosten openbare onderzoeken  
Retributie terugvorderen kosten openbare onderzoeken (1)  
Retributie terugvorderen kosten openbare onderzoeken - wijziging  
Retributie terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken - nieuwe wijziging  
Borgstelling bij bouwwerken  
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging  
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging (2)  
Borgstelling bij bouwwerken - nieuwe wijziging  
   

School

 
Retributie op het leerlingenvervoer  
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, door andere scholen  
   

Technische dienst

 
Verkoop restanten, houtsnippers en compost  
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden  
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden - opheffing artikel  
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden - 2019  
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  
Retributie verkoop gevonden en/of achtergelaten fietsen  
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal  
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - hervaststelling  
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - wijziging  
   

Toerisme

 
Belasting op de tweede verblijven  
   
Belasting op het plaatsen van strandcabines  
Belasting op het plaatsen van strandcabines - 2019  
   
Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven AJ2019  
   
Retributie inzet erkende gidsen  
   
   

Verscheidene

 
Betalende items op de website  
Betalende items op de website - wijziging  
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten  
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten - aanvulling  
Retributie op de afgifte van linnen tassen en plastic zakken in de bibliotheek  
Retributie op het graveren van het rijksregisternummer op aangekochte sleutelhangers  
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, niet door scholen  
Reglement op het innen van sponsorgeld van bedrijven voor evenementen ingericht door de stad  
Vaststelling verwijlinteresten op laattijdige betaling belastingen    
Vaststellen tarieven verkoop hoeveproducten kinderboerderij  
Retributie betreffende kopiedienst voor verenigingen  
Dienstreglement en tarievenblad bibliotheek: wijziging n.a.v. uitleen E-boeken  

 

 

Wekelijkse vrijdagmarkt

 
Plaatsrechten markt  
Plaatsrechten markt - 2019  
Marktreglement  
     
Plaatsrechten boerenmarkt    
Plaatsrechten boerenmarkt - 2019    
     
Formulier om bezwaar in te dienen