Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur >  Belasting- en retributiereglementen

Belasting- en retributiereglementen

Dit is een actueel overzicht van alle belasting- en retributiereglementen.

Indien u informatie wenst over de datum van bekendmaking dan kan u dit terugvinden onder 'Overzicht bekendmakingen'.

 

Aanvullende belastingen

 

Opcentiemen op de onroerende voorheffing AJ2020

Opcentiemen op de onroerende voorheffing AJ2019

 

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting AJ2020-2025

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting AJ2019

 
Gemeentelijke saneringsbijdrage en - vergoeding AJ2019  
   

Bevolking en burgerlijke stand

 
   
Belasting op de huwelijken buiten de normale diensturen AJ2019  
   
Retributie op het begraven van personen AJ2019  
   
Belasting op ontgravingen AJ2019   
   
Retributie grafkelders  
Retributie urnenveld  
Retributie columbariumnis  
Retributie concessies begraafplaatsen  
Retributie bijplaatsen urnen in grondvergunningen volle grond, grafkelders, columbariumnis en urnenvelden  
Retributie gedenkplaatjes strooiweide  
Retributie naamplaat niet-geconcedeerde columbariumnis en niet-geconcedeerde urnenkelder  
   
Aanpassing prijs elektronische identiteitskaart voor Belgen en  vreemdelingen, KIDS-ID, gewone procedure en spoedprocedure  
Vaststelling prijs rijbewijs in kaartmodel  
Vaststelling prijs voorlopig rijbewijs in kaartmodel  
Vaststelling prijs internationaal rijbewijs  
   

Brandweer - Dienst 112

 
Retributiereglement voor de Brandweer vanaf 01/02/2016  
Zone Westhoek - Hulpverleningszone IV West-Vlaanderen  
   

Handel, Landbouw en visserij

 
Algemene milieubelasting op bedrijven AJ2019  
Belasting op het te huur stellen van kamers AJ2019  

Belasting op de aanplakborden AJ2020-2025

Belasting op de aanplakborden AJ2019

 
Belasting op het plaatsen van terrassen, windschermen, kramen, tafels en stoelen, koopwaar, automaten, enz... op het openbaar domein; gecoördineerde versie 2019  

Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk AJ2020 t.e.m. 2025

 
Aangifteformulier: Belasting op het verspreiden van kosteloos (reclame)drukwerk AJ2020  

Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter AJ2019

 
Aangifteformulier: Belasting op de kosteloze huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter AJ2019  

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen gelijk aan of groter dan 500 BT AJ2019

 

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting havenrechten zeehaven voor schepen kleiner dan 500 BT en voor binnenvaartschepen AJ2016 t.e.m. 2019

 
   
Belasting op de privatieve inname van het openbaar domein in de vissers- en handelshaven, linkeroever AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting op het plaatsen van boten, scheepsgerief, goederen, afvalkisten en keten op het openbaar domein in de vissers- en handelshaven AJ2019  
   
Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling  
   
   

Kermis

 
Kermisreglement  

 

 
Belasting plaatsrechten voor kermissen AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting plaatsrechten voor kermissen AJ2019  
   

Vismijn

 
Retributie op de aan- en verkoop van vis in de stedelijke vismijn  
Retributie gebruik van de koelcel visafval in het vismijngebouw  
Retributie voor het ophalen van visafval afkomstig van de koelcel in het vismijngebouw  
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling  
Retributie op het zeven van garnaal op de Nieuwpoortse visveiling - wijziging  
Retributie op het gebruik van de vissorteermachine op de Nieuwpoortse Visveiling  
Reglement op het gebruik van viskisten in de vismijn door de kopers - Gecoördineerde versie  
   

Milieu

 

Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting op de brandstofdistributieapparaten AJ2019

 
   

Recyclagepark

 

Contantbelasting op het inzamelen en verwerken van afval op het recyclagepark AJ2020 t.e.m. 2025

 
Contantbelasting op het inzamelen van afval in het recyclagepark t.e.m. 31 december 2019  
Contantbelasting op het inzamelen, verwijderen en verwerken van GFT-afval AJ2020 t.e.m. 2025  
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers  

Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 1 januari 2009

 
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 17 februari 2011  
Retributie voor ophaling van grof huisvuil en GF(T)-containers - wijziging vanaf 25 februari 2016  
Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor restafval vanaf 1 januari 2020  
Retributie op het gebruik en de ophaling van containers voor huishoudelijk of gelijkgesteld afval vanaf 1 januari 2019  
Retributie huisvuilzakken, PMD zakken, hondenpoepzakjes en speciale plastiekzakken vanaf 1 januari 2019  
   
Verkoopprijs compostvaten, compostbakken en wormenbakken vanaf 30 april 2015  
Verkoopprijs restanten stadsmagazijn  
   

Parkeerbeleid

 
Algemeen reglement op de gemeentelijke parkeerkaarten en de retributies met betrekking tot het parkeren op de openbare weg  

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen AJ2020

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen t.e.m. 31 december 2018

 
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging t.e.m. 31 december 2018  
Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen - wijziging t.e.m. 31 december 2019  

Dienst Omgeving

 

Belasting op het behandelen van een omgevingsaanvraag AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting op het verstrekken van omgevingsplichtige inlichtingen t.e.m. 31 december 2019

 
Belasting op de aanvragen om een omgevingsvergunning t.e.m. 31 december 2019  
Retributie op analoog ingediende omgevingsvergunningen  
   
Belasting op het innemen van de openbare weg bij bouwwerkzaamheden AJ2019  
   

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen van 1 juni 2013 t.e.m. 31 december 2018

 
Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - wijziging  
Belasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen - nieuwe wijziging t.e.m. 31 december 2019  

Belasting op aansluitingen AJ2020 t.e.m. 2025

Belasting op aansluitingen AJ2014 t.e.m. 2018

 
Belasting op aansluitingen - wijziging AJ2014 t.e.m. 2018  
Belasting op aansluitingen t.e.m. 31 december 2019  
   
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen AJ2019  
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen AJ2013 t.e.m. 2018  
Belasting op leegstaande woningen en gebouwen - wijziging AJ2013 t.e.m. 2018  

 

 

Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2019 t.e.m. 2025

 
Gemeentelijke activeringsheffing op de onbebouwde bouwgronden en op de onbebouwde kavels AJ2013 t.e.m. 2018  
   
Retributie terugvorderen van kosten van openbare onderzoeken - Gemeenteraad 18 mei 2017  
   
Borgstelling bij bouwwerken  
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging  
Borgstelling bij bouwwerken - wijziging (2)  
Borgstelling bij bouwwerken - nieuwe wijziging  
   

School

 
Retributie op het leerlingenvervoer  
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, door andere scholen  
   

Technische dienst

 
   
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden  
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden - opheffing artikel  
Retributie voor uitvoeren van werken voor rekening van derden - 2019  
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein  
Retributie verkoop gevonden en/of achtergelaten fietsen  
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal  
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - hervaststelling  
Reglement ter beschikking stellen van feestmateriaal - wijziging  
   

Toerisme

 
   
Belasting op de tweede verblijven AJ2018 t.e.m. 2022  
   
Belasting op het plaatsen van strandcabines AJ2019  
   
Belasting op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven AJ2019  
   
Retributie inzet erkende gidsen  
   
   

Verscheidene

 
Reglement advertenties website www.visit-nieuwpoort.be vanaf 1 januari 2020  

Retributie betalende items op de website t.e.m. 31 december 2019
Retributie betalende items op de website - wijziging t.e.m. 31 december 2019

 
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten  
Retributie op de afgifte van kopieën van bestuursdocumenten - aanvulling  
   
Retributie op het graveren van het rijksregisternummer op aangekochte sleutelhangers  
Retributie op het gebruik van de stadsbus, ter beschikking gesteld aan de gemeenteschool, niet door scholen  
Reglement op het innen van sponsorgeld van bedrijven voor evenementen ingericht door de stad  
Vaststelling verwijlinteresten op laattijdige betaling belastingen    
Vaststellen tarieven verkoop hoeveproducten kinderboerderij  
Retributie betreffende kopiedienst voor verenigingen  
Dienstreglement en tarievenblad bibliotheek: wijziging n.a.v. uitleen E-boeken  

 

 

Markt

 
Marktreglement  
   
Belasting plaatsrechten voor markten AJ2020 t.e.m. 2025  
Belasting plaatsrechten voor markten AJ2019    
Belasting plaatsrechten voor boerenmarkten AJ2020 t.e.m. 2025    
Belasting plaatsrechten voor boerenmarkten AJ2019    
     
Formulier om bezwaar in te dienen