Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Bestuur > Adviesraden en -commissies > Preventieraad

Preventieraad

De Preventieraad is een adviesorgaan dat bevoegd is om voorstellen te doen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het voorkomen van misdrijven en onveiligheid binnen de zone. Ze brengt adviezen uit, hetzij op verzoek van de gemeenteoverheden, hetzij op eigen initiatief.
De Preventieraad wordt op de hoogte gebracht van het gevolg dat gegeven wordt aan het advies dat hij heeft uitgebracht.

Werking

De Preventieraad formuleert adviezen en voorstellen over:

 • de analyse van de criminaliteitsfenomenen
 • de omschrijving van de prioritaire problematieken en de wijze waarop die moeten worden aangepakt, rekening houdend met de criminaliteitsstatistieken, evenals de socio-economische gegevens
 • de lopende of nog uit te bouwen sociale, dan wel politionele preventieprojecten op zonaal niveau
 • de evaluatie van de preventieprojecten op zonaal niveau
 • de werking van de Preventieraad (cfr artikel 13)
 • de informatieverstrekking aan en sensibilisering van het publiek.

De adviezen en voorstellen worden uitgebracht op basis van de werkzaamheden van de Raad.

Samenstelling

De Preventieraad wordt voorgezeten door een burgemeester van één van de gemeenten of diens voorzitter. Hij zit de vergadering voor en leidt de debatten. Hij geeft, ontneemt of beperkt het woord. De voorzitter leidt het geheel van de werkzaamheden van de Raad. In die taak kan hij zich laten bijstaan door de preventieambtenaar en/of intern evaluator.

Naast zijn voorzitter en diens secretaris bestaat de Preventieraad uit leden die door de gemeenteraad zijn aangewezen voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Voor de eerste installatie van de Preventieraad en de hernieuwing(en) ervan wordt een oproep tot de kandidaten gericht voor de leden die niet automatisch wegens hun functie worden aangewezen.

De aanwezigheid van volgende leden is verplicht:

 • de burgemeester
 • een vertegenwoordiger van elke politieke partij die vertegenwoordigd is in de gemeenteraad, met inbegrip van de schepenen die bevoegd zijn voor materies inzake preventie (Sociale Zaken, Jeugd, Sport…)
 • de preventieambtenaar
 • de interne evaluator
 • de zonechef
 • de voorzitter van het OCMW
 • de vertegenwoordiger van de verenigingssector betrokken bij het preventiebeleid
 • een vertegenwoordiger van de bijzondere jeugdzorg
 • de voorzitters van de subraden

De leden wiens aanwezigheid wenselijk is:

 • de gemeentesecretaris
 • een vertegenwoordiger van elk van de gemeentediensten die rechtstreeks bij de preventie betrokken zijn
 • een vertegenwoordiger van de Procureur des Konings
 • een vertegenwoordiger van de Probatiecommissie
 • een vertegenwoordiger van de Provincie
 • een vertegenwoordiger van elk schoolnet

De gemeenteraad wijst voor ieder lid een plaatsvervanger aan.

Veiligheid en preventiedienst

Diensthoofd:
Barbara Wyseure
Openingsuren:
9 u. - 12 u.; en op afspraak buiten deze openingsuren.
Tel:
058 22 49 92
E-mail:
barbara.wyseure@nieuwpoort.be

Vorige maand Volgende maand september 18
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Persberichten Stadskrant