Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Home

Nieuws

19/03/20

Geen vrijdag- en boerenmarkt in Nieuwpoort

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen zullen de vrijdagmarkt en boerenmarkt niet doorgaan tot en met 19 april! 

18/03/20

Mag ik mijn strandcabine plaatsen?

Naar aanleiding van de federale maatregelen zijn alle niet-essentiële verplaatsingen niet toegelaten. Ook het plaatsen van strandcabines valt hieronder.
Deze maatregel geldt zeker tot en ...

18/03/20

Consultatiebureau Kind en Gezin verhuist tijdelijk naar de Oude Pastorie

Vanaf 2 april 2020 vinden er opnieuw zittingen plaats in Nieuwpoort: vaccinaties en prioriteitszittingen. De consultaties worden wel georganiseerd in de Oude Pastorie in Ramskapelle (Hemmestraat 1...

17/03/20

Geen zitdag voor pensioenen in april

Elke eerste dinsdag van de maand kun je normaal terecht in het Sociaal Huis met vragen in verband met het pensioen.   
Experts van de diensten RVP (werknemers) en RSVZ (zelfstandigen) sta...

In de kijker

Coronavirus

Maatregelen coronavirus

Volg alle updates over het coronavirus op onze webiste

Stad Nieuwpoort

Werken bij Stad Nieuwpoort

Wij zijn op zoek naar talent zoals jij!

Banner vrijwilliger

Vrijwilligers gezocht!

Wil je je inzetten voor je medemens? 

Gehoord en gezien

Openbare werken

Nieuwpoort Werkt

29/08/19

Vanaf september 2019 staan opnieuw heel wat wegenwerken op stapel in Nieuwpoort. De modernisering van de Albert I laan gaat een nieuwe fase in waarbij de kruispunten aan de Victorlaan en Louisweg worden vernieuwd. De wegen- en rioleringswerken in de Franslaan staan ook niet stil. Begin september starten we met het gedeelde tussen het Sint-Bernardusplein en de Vlaanderenstraat. Op hetzelfde moment vangt de herinrichting van de Pieter Dewartelaan aan.

Strategisch meerjarenplan

Strategisch meerjarenplan 2020 - 2025

26/02/20

Het meerjarenplan 2020-2025 vertolkt de visie voor de komende jaren. Daarin formuleert het stadsbestuur 6 kernprincipes, 6 concrete doelstellingen en 63 acties.

Het bestuur bouwt hiermee aan een harmonieuze samenleving en anticipeert op maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, verarming, migratie, digitalisering en klimaatsverandering. 

Oosterstaketsel

Oosterstaketsel niet bereikbaar door werken stormvloedkering

20/02/20

Midden februari 2020 begon men op de oostelijke oever van de Havengeul met een volgende fase van de stormvloedkering.  Voor de veerdienst verandert er niets. Wel zal de toegang naar het oosterstaketsel afgesloten blijven tot het einde van de werken aan de stormvloedkering.

De vuurtoren en de houten trap blijven wel bereikbaar. Het agentschap Natuur en Bos zal een alternatieve voetgangerslus creëren om dit gebied te bereiken.   

Simli-duinen

Aanleg mountainbikepad doorheen Simliduinen in Nieuwpoort gaat van start

04/03/20

Samen met Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, zal de stad Nieuwpoort de komende weken een nieuw mountainbikepad uitzetten in de Simliduinen. Tussen de Louisweg en de Kinderlaan zullen de boswachter en medewerkers van de sport- en groendienst van Stad Nieuwpoort het traject vrijmaken en de nodige infoborden voorzien.