Nieuwpoort geeft stem aan jeugd met nieuw jongerenkabinet

Stad Nieuwpoort richt een gloednieuw beleidsorgaan in voor kinderen en jongeren. Met dit jongerenkabinet krijgt de Nieuwpoortse jeugd een platform om eigen ideeën en wensen over de stad uit te spreken. Aan het hoofd van het kabinet komt een jongerenburgemeester die in februari wordt verkozen.

Op dinsdag 17 januari 2023 zijn de eerste stappen gezet voor een gloednieuw jongerenkabinet in Nieuwpoort. Tijdens een kennismakingsronde tussen het stadsbestuur, de stedelijke Jeugddienst, de scholen en Nieuwpoortse jongeren zijn de doelstellingen van dit platform toegelicht. Dit jongerenkabinet zal dienstdoen als schakelpunt tussen deze verschillende actoren.

Net als de jeugdraad, dat uit Nieuwpoortse verenigingen bestaat, gaat ook het jongerenkabinet aan de slag om Nieuwpoort nog kind- en jeugdvriendelijker te maken. Ze krijgen de unieke kans om zelf projecten te bedenken en uit te werken.

In totaal telt het jongerenkabinet tien leden uit het vijfde en zesde leerjaar van het lager onderwijs en jongeren uit het eerste en tweede middelbaar, met telkens twee afgevaardigden per Nieuwpoortse school. Deze leden zijn reeds geselecteerd: Bruce Vantroyen, Alix Michiels, Douwe Van Herck, Oscar Luyssen, Alfons Desmet, Julie Aerts, Yasir Alshaiklhi, Yara Kindermans, Nilu Verhaeghe en Avesta Hasan. Uit hun midden wordt in februari 2023 een jongerenburgemeester verkozen.

Het jongerenkabinet zal vijf keer per schooljaar vergaderen, onder het toezicht van de Jeugddienst en schepen van Jeugd Bert Gunst. Die laatste is bijzonder opgetogen over de komst van een jongerenkabinet in Nieuwpoort:

“Met de introductie van het jongerenkabinet geven we de Nieuwpoortse jeugd een extra stem. Ze krijgen de kans om hun mening te vertolken, hun bezorgdheden te uiten en bovenal om zelf met leuke of uitdagende voorstellen op de proppen te komen. Op die manier willen we als stadsbestuur nog nauwer aansluiten bij de leefwereld en verwachtingspatronen van onze jongere inwoners.”

Ook burgemeester Geert Vanden Broucke vindt het jongerenkabinet een mooie zaak:

“Met dit bijzondere initiatief geven we onze Nieuwpoortse jeugd een unieke spreekbuis, bovenop de jeugdraad die al langer actief is. Daarnaast is het ook een mooie kans om van jongs af aan te proeven van het politieke bestaan. Ze leren wat het is om verantwoordelijkheid te dragen en hoe ze efficiënt kunnen samenwerken. Daarbij maken ze ook kennis met de kunst van het compromis sluiten. Dit is echt proeven van het democratisch bestel op kleine schaal. Het zou leuk zijn als we hier de kiem leggen voor de beleidsvoerders van de toekomst.

Meer informatie over het jongerenkabinet vindt u op www.nieuwpoort.be/jongerenkabinet.