Prins Mauritspark

De opwaarderingswerken aan het Nieuwpoortse Prins Mauritspark zijn volop bezig. Daarbij neemt de Stad de voormalige Ideeëntuinen onder handen.

Het wordt een uitgebreide groenzone met een divers bloemenbestand waar het aangenaam verpozen zal zijn. Alle vroegere tuinplanten, haagstructuren en aanwezige exoten werden verwijderd. Om de vogelpopulatie op peil te houden, werden vogelkastjes geplaatst. 

In het bestaande wandeltracé komen vierkante staptegels. Er zijn ook nieuwe zitbanken voorzien en ledarmaturen, net zoals de verlichting die recent in de rest van het Prins Mauritspark in werking werd gesteld.

De bestaande vijver kreeg ook een onderhoudsbeurt. De waterpartij werd daarbij gevoelig uitgebreid. 

De totale kost van de werken bedraagt 250.000 euro. Het einde van de werken is voorzien in het voorjaar van 2021.

Vogelkastjes in het Mauritspark  

Om de vogelpopulatie op peil te houden en te verbeteren, werden nestkastjes opgehangen.

De nestkastjes zijn bedoeld voor verschillende dierensoorten: park- en bosvogels, uilen, en overwinteraars.