Klusjesdienst

Kunt u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor u doen.

U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor:

  • tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …),
  • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
  • schilderen, behangen, ….

Voorwaarden

Voor wie?

  • inwoners van Nieuwpoort vanaf de leeftijd van 65 jaar, langdurig zieken en mindervaliden.
  • “Inwoner” betekent dat u voor uw hoofdverblijfplaats moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Nieuwpoort.

Bedrag

Het tarief wordt vastgesteld in verhouding tot het gezinsinkomen en bedraagt max. € 15 per uur.  Afhankelijk van het inkomen kan een verminderd tarief toegekend worden.