Juul Filliaert, Mijn Oorlog

In een decor vol rustende puinen, waar de oorlog zich had meester gemaakt van het kloppende hart van een zacht ingedommeld kuststadje, mag Nieuwpoortenaar Juul Filliaert (1890-1948) in 1920 na meer dan vijf jaar ballingschap terugkomen in zijn geliefde stad.

In het onherkenbare kluwen van de heropbouw probeert hij samen met zijn vrouw en twee kleine kinderen te overleven. Het barakkenleven tekent hem en traagzaam plooit hij terug op het dagelijkse overleven. Het ademen is zwanger van de vele herinneringen die hem werden toegeworpen tijdens de verwoestende oorlogsjaren.

In 2020 – precies 100 jaar na zijn terugkeer in de Stad Nieuwpoort - mag Juul Filliaert opnieuw even aanmeren aan de boorden van zijn geliefde stad. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef hij in De Panne. Zijn ballingsoord werd een thuishaven om zijn engagementen in woorden en daden concreet te verwoorden. Als journalist – hij was redactie-secretaris van het frontblad ‘De Belgische Standaard’ – trok hij met de pen diepe sporen in dat braakliggende culturele landschap van het onbezette stukje België. Hij organiseerde tentoonstellingen voor soldaten-kunstenaars, stichtte De Belgische Boekhandel, opende er een uitgeverij en een kleine kunsthandel en legde contacten met schrijvers, politici, kunstenaars, dichters, intellectuelen en soldaten.

Toen hij in 1920 terug in Nieuwpoort kwam wonen was zijn barak volgestouwd met documenten en wellicht de grootste particuliere kunstverzameling van soldaat-kunstenaars.
Het engagement van deze Nieuwpoortse schrijver wordt in 2020 in het Westfront aan het publiek voorgesteld. Aan de hand van unieke documenten, handschriften en archiefstukken worden de oorlogsjaren van Juul Filliaert in een ruime overzichtstentoonstelling geëvoceerd. Voor het eerst zal de unieke kunstverzameling, opgebouwd tijdens de oorlogsjaren , in zijn totaliteit worden voorgesteld.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verschijnt tevens een rijk-gedocumenteerd boek over de oorlogsjaren van Juul Filliaert.

Boek en tentoonstelling - in de voorbereidende handen van kleinzoon Luc Filliaert - vormen een originele inkijk in dat rijke, maar vooral onbekende culturele leven aan het IJzerfront.

Juul Filliaert