Jeugddienst: Jeugdwerker en Jeugdopbouwwerker

Eind mei 2020 startten twee jonge kerels bij Stad Nieuwpoort als jeugdopbouwwerker en jeugdwerker. Zij gaan de Nieuwpoortse jongeren waar nodig van nabij begeleiden en opvolgen. Wie ze zijn en wat hen drijft, vertellen ze je liever zelf.

WAT IS JULLIE ERVARING MET JONGEREN?

Robbe: Communiceren met kinderen en jongeren heeft me altijd al aangesproken. Dit kwam me goed van pas in de hotelschool van Koksijde. Als opvoeder begeleidde ik er kinderen in hun dagdagelijks (school)leven.

Jens: Jeugdwerk vormt een rode draad doorheen mijn leven. Ik ben zestien jaar lid geweest van de Chiro (6 jaar als leider en 3 jaar als hoofleider). Ik ben nog steeds actief in de Jeugdraad van Middelkerke en als vrijwilliger in ­muziekclub De Zwerver in Leffinge. Tot slot heb ik jarenlange ervaring in het speelpleinwerk.

Robbe: Werken met jongeren geeft je veel voldoening en daar doe je het voor.

WAT HOUDT JULLIE TAKENPAKKET PRECIES IN?

Jens: Als jeugdwerker sta ik in voor de georganiseerde jeugd. Het Jeugdhuis, de Swapwerking, de jeugdactiviteiten en de uitleendienst neem ik voor mijn rekening.

Robbe: Ik ben jeugdopbouwwerker en sta in voor de niet-georganiseerde jeugd. Dit zijn de jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging en die zich ook niet echt aangetrokken voelen tot onze activiteiten. Als vertrouwenspersoon wil ik hen leren kennen én motiveren Jens: Ons doel is om beide groepen jongeren bij elkaar te krijgen. Hoe meer onderling contact, hoe beter.

HOE LEVEN JULLIE JE IN IN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN?

Robbe: Het is belangrijk om je jong op te stellen. Je moet nagaan wat hen interesseert en welke onderwerpen hen aangaan. Wij willen ook op zoveel mogelijk activiteiten aanwezig zijn om hen persoonlijk te leren kennen. Aan een goede communicatie met de jongeren hechten wij veel belang.

Jens: Wij zetten daarom volop in op sociale media om jongeren doelgericht te bereiken. De ouders benaderen we op een andere, meer formele manier en dit via traditionele media.

WAT STELLEN JULLIE DAN VOOR?

Jens: TikTok. Deze app laat ons toe om op een dynamische manier te communiceren met de jongeren. Via een korte video kunnen we belangrijke informatie op een ludieke en laagdrempelige manier duidelijk maken. Ook via Facebook en Instagram krijgen we ons verhaal verteld.

Robbe: In onze berichtgeving maken wij gebruik van emoticons, kiezen wij voor een strakke stijl en hanteren we jongerentaal. Vroeger werden activiteiten bekendgemaakt via affiches of flyers. Nu kunnen we veel korter op de bal spelen. Een activiteit lanceren kan als het ware één uur op voorhand. Jongeren stellen ook gemakkelijker vragen langs de digitale weg. Dat verklaart de stijging in populariteit van onze accounts. Voor velen is er een drempel om langs te komen. Sociale media vormen dan een goed alternatief. Toch wil ik benadrukken dat onze deur altijd openstaat. Wie met een probleem zit, mag gerust langskomen.

DEZE DIGITALE COMMUNICATIEMIDDELEN ZORGEN JUIST VOOR MEER EN BETER SOCIAAL CONTACT?

Jens: Inderdaad! De online wereld brengt de verschillende jeugdgroepen juist dichter bij elkaar.

Robbe: Iedereen wordt plots stukken toegankelijker. Via sociale media zien ze waar andere jongeren mee bezig zijn en wat er leeft. Deze topics willen we bespreekbaar maken en dit is gemakkelijk via sociale media. Jongeren met elkaar in contact brengen om te praten over moeilijke onderwerpen zullen we ook zeker niet vergeten.

OOK HET JEUGDHUIS ZAL HIERBIJ EEN ENORME MEERWAARDE VORMEN?

Jens: Zeker en vast. Veel jongeren kunnen thuis niet langer terecht en willen de realiteit ontsnappen. Dat kan in het Jeugdhuis. Hier kunnen we hen opvangen en helpen waar nodig.

Robbe: Om deze ontmoetingsplaats goed te organiseren, is het engagement en input van de Nieuwpoortse jeugd broodnodig. Jens: Dat zal wel lukken. Het Jeugdhuis werd immers terug opgestart door de inzet van een aantal jongeren. Zij hadden nood aan een nieuwe jongerenlocatie waar ze zich samen met hun leeftijdsgenoten kunnen uitleven. Helaas stak het coronavirus hier tijdelijk een stokje voor. Ik hoop dat hun doorzettingsvermogen sterk blijft zodat het Jeugdhuis een echt succes wordt.

WAT ZIJN DE UITDAGINGEN DIE JULLIE MOETEN AANGAAN?

Jens: Het is moeilijk om de jeugd van tegenwoordig te omschrijven. In Nieuwpoort zijn er heel wat verschillende subgroepen. De grootste uitdaging is om ons jeugdbeleid en onze evenementen zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor diverse groepen van jongeren.

Robbe: De keuze van muziek op feestjes is hier een mooi voorbeeld van. We proberen muziek te bieden in alle genres en voor alle jongeren. Dankzij onze band met de jongeren zullen wij hier makkelijker op kunnen inspelen.

Jens: Bovendien willen we de kloof tussen jong en oud dichten en optreden als brugpersoon tussen beide generaties. Er bestaan namelijk heel wat vooroordelen over de jeugd die we willen ontkrachten.

Robbe: Om dit te bekomen moeten we jongeren en ouderen meer met elkaar in contact brengen. Wij hopen dat hierdoor een positieve relatie kan ontstaan.

HEBBEN JULLIE NOG EEN BOODSCHAP VOOR DE JONGEREN EN HUN OUDERS?

Robbe: Wij willen een luisterend oor zijn en helpen waar mogelijk. Al wie vragen heeft of nood heeft aan een goede babbel kan bij ons terecht. Stuur ons gewoon een bericht of kom eens langs.

Jens: En volg ons zeker op Facebook, Instagram en TikTok. Daar vind je alle nuttige jeugdinfo die je nodig hebt.