Guido Gezelleplein

Het Guido Gezelleplein in de Simli-wijk wordt heraangelegd. Zo wordt er een 80-tal nieuwe bomen aangeplant en krijgen de parkpaden en het bestaande petanquepleintje een opfrisbeurt. Daarnaast wordt geïnvesteerd in nieuw parkmeubilair en bewegingstoestellen.

Ter bevordering van de waterinfiltratie worden ook enkele maatregelen genomen. Zo verdwijnen de ondergrondse afvalcontainers en een aantal parkeerplaatsen rondom het plein.  In een latere fase wordt de openbare verlichting aangepakt. Zo kiest de Stad voor duurzame ledverlichting.

De werken starten in maart en worden uitgevoerd in verschillende fases. De kostprijs van het project wordt geraamd op 250.000 euro.