Gemeentelijk RUP Swartes Fabriek in openbaar onderzoek

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.2.18. §2, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen de start- en projectnota van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Swartes Fabriek aan een publieke raadpleging.

Inzage

De start- en procesnota liggen ter inzage vanaf 7 maart 2022 tot en met 5 mei 2022
Enkel op AFSPRAAK: iedere werkdag van 9 u tot 12 u

afspraak maken kan via:

Participatiemoment

Op maandag 14 maart 2022 om 19.00 u wordt een participatiemoment gehouden onder de vorm van een informatievergadering. Deze gaat door in Cine City, Valkestraat 18, 8620 Nieuwpoort.

Opmerkingen?

Als u bij de start- en procesnota ideeën, reacties, … wil formuleren, dan dient dit te gebeuren vanaf 7 maart 2022 tot en met 5 mei 2022 door middel van een van volgende mogelijkheden:

  • schrijven aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort;
  • afgeven tegen ontvangstbewijs op het Stadhuis, dienst Secretariaat, Marktplein 7, 8620 Nieuwpoort, dit op werkdagen tussen 9-12 en 13-16 uur;
  • per email naar stedenbouw@nieuwpoort.be