Groene pluim

Op initiatief van de stedelijke milieuraad wordt jaarlijks de ‘Groene Pluim’ uitgereikt. Deze prijs wordt overhandigd aan een persoon, een bedrijf of een (natuur)vereniging die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt voor de natuur en/of het leefmilieu in Nieuwpoort. De kandidaten voor de ‘Groene Pluim’ moeten bovendien minstens één jaar in Nieuwpoort wonen of lid zijn van een Nieuwpoortse (natuur)vereniging.    

Alle inwoners, bedrijven of (natuur)verenigingen van Nieuwpoort kunnen kandidaten voor deze milieuprijs voordragen. Kandidaturen moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat van de milieuraad, Willem De Roolaan 90. 

Op de kandidatuur moeten volgende gegevens vermeld worden:

  • opsomming van de feiten waarvoor de kandidaat wordt voorgedragen;
  • naam, adres en leeftijd van de kandidaat;
  • naam van de club of persoon die de voordracht doet.  

Bovendien moet het document degelijk gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn.  

Vorige winnaars

2021: De Zeevonk 

2020: Christel Patfoort

2019: Sint-Bernarduscollege

2018: Natuurwerkgroep 'De Kerkuil'

2017: Project Domino

2016: Wim Bovens

2015: Monteny Isabelle (exploitant van Haaratelier Attisch)

2014: Chris Dumon 

2013: heer en mevrouw Uytterhoeven (Outsider Coast)

2012: Luc David

2011: Defoer Philip

2010: Gezin van Marc Vermote