Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) zijn straffen die gemeentes kunnen opleggen als u het gemeentereglement overtreedt. Op die manier kan de gemeente overlast zoals bijvoorbeeld sluikstorten en wildplassenbestraffen. GAS-boetes kunnen opgelegd worden aan jongeren vanaf 14 jaar. 

Onderstaande feiten worden in Nieuwpoort bestraft met een Gemeentelijke Administratieve Sanctie van 60 EUR tot 250 EUR.

Klik op de titels hieronder om de verordeningen te zien te krijgen.

Honden

 • Gebruik leiband
 • Verbod bepaalde plaatsen
 • Hondenpoep / Bezit hondenpoepzakjes
 • Muilkorf gevaarlijke honden

Afvalstoffen en aanbieden huishoudelijk afval

 • Gebruik recyclagepark
 • Sluikstorten
 • Niet naleven tijdstip buitenzetten huisvuil
 • Gebruik niet-reglementaire afvalzakken
 • Afval van huisdieren
 • Kga, grof huisvuil, glas, papier en karton en pmd
 • Reclamedrukwerk
 • Wildplassen

Strand en duinen

 • Strandvisserij
 • Surfen, voertuigen, kiteboarden etc.
 • Baden
 • Tenten, kamperen, fuiven etc.
 • Vliegeren
 • Hengelen
 • Dieren op het strand
 • Vaartuigen

Bezetten openbaar domein

 • Inname openbaar domein zonder vergunning (container, aannemersmateriaal, terrassen, tafels, stoelen, bloempotten enz.)
 • Uitvoeren werken zonder vergunning of machtiging
 • Niet correct afsluiten van werven
 • Onvoldoende (onveilige) ruimte gelaten tussen werf en voetpad, zodat voetgangers op de rijbaan moeten stappen
 • Geen metalen platen gelegd op de voetpaden om deze te beschermen bij werken

Bestrijding van de verstoring van rust en orde door werken (bouwstop)

Muziek en overlast

Wensballonnen en vuurwerk

Op het grondgebied van Nieuwpoort geldt een verbod op feestvuurwerk. De burgemeester kan in uitzonderlijke gevallen toch feestvuurwerk toelaten. De aanvraag moet uiterlijk 2 weken op voorhand bij de Dienst Preventie aankomen worden via e-mail. Vermeld zeker locatie, uur en concrete voorzorgsmaatregelen. 
Meer info over het gebruik van vuurwerk kunt u vinden in de brochure "Verknal uw feest niet" van de FOD Economie. 

Kunstwerken en monumenten

Verkiezingsborden

Stilstaan en parkeren