Gemeenschapscentrum Nieuwpoort

 

Het gemeenschapscentrum Nieuwpoort bestaat uit “de culturele infrastructuur door de gemeente beheerd met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en met bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit”.

 

Een beheersorgaan staat het stadsbestuur en het autonoom gemeentebedrijf bij in het beheer van het gemeenschapscentrum.

Het kan

 • op vraag van het stadsbestuur of het autonoom gemeentebedrijf of op eigen initiatief adviezen uitbrengen over alle aangelegenheden betreffende het beheer van het gemeenschapscentrum, uitgezonderd de programmering of de inhoud van de activiteiten die in de culturele infrastructuur plaatsvinden
 • adviezen uitbrengen over planning en bouw van gemeentelijke culturele infrastructuur
 • adviezen uitbrengen over het gebruiksreglement van de culturele infrastructuur

Het stadsbestuur betrekt het beheersorgaan bij het algemeen lokaal cultuurbeleid, meer in het bijzonder bij de opmaak en uitvoering van het cultuurbeleidsplan.

Werking

Het beheersorgaan komt minstens 1 keer per jaar samen.

Samenstelling

Het beheersorgaan is samengesteld uit maximum 15 leden waaronder maximaal 5 vertegenwoordigers van de politieke strekkingen en 10 individuele 'gebruikers en vertegenwoordigers van ideologische en filosofische strekkingen', ofwel de verenigingen, de academies en de scholen.

Leden

voor de politieke strekkingen: 

 • CD&V (3): Ann Gheeraert, Walter Boeckx, Maarten Claeys
 • sp.a (1): Arnel Lemaire
 • NVA (1): Johan Roelens

voor de gebruikers: 

 • Ann Peel voor de gemeenteschool
 • Rik Vermeersch voor het St.-Bernarduscollege
 • Jurgen Goderis voor Middenschool de Vierboete
 • Didier Rogge voor Basisschool de Vierboete
 • Jeroen Hilleware voor Stella Maris
 • Kenzo Bedert voor de jeugdraad
 • Pieter Tieghem voor de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord
 • Els Desmedt voor de Westhoekacademie
 • Maurice Bellefroid voor de cultuurraad
 • Benny Merlevede voor de cultuurraad

secretaris

 • Eveline Denorme, Dienst Cultuur