Dienst Lokale Economie - Deskundige Lokale Economie

Het stadsbestuur kiest voor een actief beleid van stadsvernieuwing en zet de komende jaren volop in op een vruchtbaar handelsklimaat. Stad Nieuwpoort wil de relatie tussen de ondernemers en de verschillende winkelgebieden nog meer versterken.

Begin februari 2019 werd Mike Sarrazijn als deskundige Lokale Economie aangesteld. Hij is verantwoordelijk voor de uitbouw van de Dienst Lokale Economie en spant zich in om Nieuwpoort nog meer ondernemersvriendelijk te maken.

In de eerste plaats is de deskundige Lokale Economie hét aanspreekpunt voor ondernemers in de stad. Hoe belangrijk vind je die onderlinge relatie tussen Stad Nieuwpoort en de handelaars?

In het verleden was er bij de stad geen aanspreekpunt. De handelaars konden niet echt bij iemand terecht en het bestuur wist niet precies wat er leefde bij de handelaars. De vraag naar een tussenpersoon was groot. Nieuwpoort kent een grote verscheidenheid aan ondernemers. Er zijn de grote bedrijven op het bedrijventerrein De Noordvaart, de particulieren in Nieuwpoort-Stad en de vele horecazaken die je zowel in de badstad, in het historisch centrum als in de polderdorpen kunt vinden. Elk van deze ondernemers heeft specifieke problemen of noden.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er bij de ondernemers leeft. Hoe wil je de relatie tussen Stad Nieuwpoort en de handelaars bevorderen?

Ik vind het essentieel dat ondernemers geïntegreerd worden in een totaalbeleid. Tijdens het organiseren van toeristische evenementen moeten handelaars betrokken worden. Zij zijn immers belangrijke ambassadeurs van de stad. Hoe meer zij op de hoogte zijn van wat er reilt en zeilt, hoe meer ze de stad met plezier zullen promoten. Bezoekers komen meestal eerst in contact met de lokale ondernemers en daarom is het belangrijk dat deze een positief imago uitdragen. De eerste stappen zijn hiervoor al gezet. De Dienst Toerisme is volop bezig met het afnemen van enquêtes bij de lokale handelaars. Zo krijgen ze inzicht in hun visie op het organiseren en promoten van activiteiten bij bezoekers en inwoners.

Daarnaast wil ik de Lokaal Economische Raad laten evolueren en hervormen. Ik streef naar een orgaan dat meer in synergie is met de stad. Nu moeten nieuwe handelaars een keuze maken tussen verschillende handelaarsverenigingen. Ik verkies om iedereen samen te brengen onder een nieuwe handelsvereniging. Zo krijg je een brede vertegenwoordiging van verschillende sectoren.

Tot slot wil ik inzetten op betere en duidelijkere communicatie. De ondernemers moeten weten wat er te gebeuren staat in hun stad. Daarom wil ik hen frequent een nieuwsbrief toesturen met nieuwsfeiten, activiteiten, updates over de wegenwerken en belangrijke beleidswijzigingen. Ook nieuwe ondernemers willen we beter ondersteunen.

Samenwerking en ondernemerschap zijn cruciale factoren om de lokale economie van meerwaarde te laten zijn. Hoe wil Stad Nieuwpoort lokaal ondernemerschap stimuleren?

Wij willen ondernemen aantrekkelijker maken. Het bestuur is daarom grote voorstander van acties om leegstand tegen te gaan. Ook willen we proactief te werk gaan en volop inspelen op nieuwe trends. Pop-up stores mogen bijvoorbeeld zeker niet ontbreken. Dit concept geeft niet alleen een dynamisch karakter aan onze stad, het helpt ook leegstand te voorkomen.

Wat zijn de sterktes van de lokale ondernemers in Nieuwpoort?

Nieuwpoort heeft heel wat troeven. Het aanbod in onze stad is immers heel divers. We kunnen ons profileren als shoppingstad. Winkelstraten zoals de Albert I laan of de Lombardsijdestraat kunnen concurreren met de bekende shoppingstraten in grotere steden. Langs de Havengeul zijn er heel wat hippe winkels te vinden. In Nieuwpoort-Stad zijn er meer gespecialiseerde en kleinere winkeltjes te vinden. Ook op vlak van gastronomie scoren we als stad heel goed.

Het bedrijventerrein De Noordvaart kent een unieke ligging. Alle bedrijven zijn zeer toegankelijk via de verschillende insluitingswegen. Dankzij de uitbreiding kunnen we nog meer gespecialiseerde bedrijven aantrekken, wat niet alleen onze bezoekers, maar ook onze eigen inwoners ten goede zal komen. Het groeipotentieel van deze site is veelbelovend.