Concessies

IJsverkoop Dienstweg Havengeul Noord

Stad Nieuwpoort stelt een concessie open voor ijsverkoop op de Dienstweg Havengeul Noord.

De uiterste deadline voor het indienen van offertes is donderdag 18 maart 2021 om 9 u.

Inlichtingen en het bestek kunt u verkrijgen bij de Dienst Secretarie via
tel. 058 22 44 61 (voormiddag tot 11.30 u.) of secretarie@nieuwpoort.be.

Aanbesteding vergunning kruisnetten Westerstaketsel

De afdeling Kust gaat over tot de openbare aanbesteding voor het plaatsen van visnetten/kruisnetten op het Westerstaketsel te Nieuwpoort. 

De uiterste deadline om deel te nemen aan deze aanbestedingsprocedure is maandag 1 maart 2021 om 18 u.

Alle informatie vindt u op www.afdelingkust.be/nl/aanbesteding-vergunning-kruisnetten-westerstaketsel-nieuwpoort.