Check de geldigheidsdatum van uw rijbewijs

Afhankelijk van het feit of u beschikt over een papieren rijbewijs of een rijbewijs van het type bankkaartmodel, moet u deze hernieuwen.

Bankkaartmodel

Sinds 2010 krijgt u bij de aanvraag of hernieuwing van uw rijbewijs, een Europees rijbewijs volgens het bankkaartmodel. Dit model is tien jaar geldig en moet u minstens drie maanden voor de vervaldatum zelf hernieuwen bij de Stad.

De administratieve einddatum van je rijbewijs moet u zelf in het oog houden. De geldigheidsduur vindt u terug op het rijbewijs zelf.

U vraagt het rijbewijs aan bij de dienst Burgerzaken in de gemeente of stad waar u bent ingeschreven. Opgelet: in Nieuwpoort wordt op afspraak gewerkt.

Een afspraak maken kan via de stedelijke website: www.nieuwpoort.be/europees-rijbewijs. Lukt het niet om digitaal een afspraak te maken? Dan kunt u terecht bij Dienst Onthaal.  

Waarom is een rijbewijs volgens het bankkaartmodel tien jaar geldig en niet levenslang?

U moet uw rijbewijs om de tien jaar hernieuwen om vervalsing tegen te gaan. De middelen om vervalsing tegen te gaan zullen de komende jaren steeds complexer worden. Daarom krijgt u om de tien jaar een nieuw rijbewijs dat opnieuw beantwoordt aan de maximale veiligheidsvereisten.

Papieren model

Hebt u nog een papieren rijbewijs? U bent niet verplicht om uw papieren rijbewijs om te ruilen naar een bankkaartmodel. Het bankkaartmodel is verplicht tegen 2033 en tegen dan moeten de papieren rijbewijzen uit omloop zijn.

U moet enkel een nieuw rijbewijs aanvragen:

  • bij verlies, diefstal, beschadiging of onleesbaarheid
  • wanneer u niet meer lijkt op de foto op uw rijbewijs
  • wanneer uw rijbewijs is ingetrokken door een buitenlandse overheid

Is mijn papieren rijbewijs nog geldig in het buitenland?

Er is geen verschil tussen het bankkaartmodel en het papieren model. De geldigheid hangt af van de regelgeving van dat land.

  • Voor landen van de Europese Unie volstaat uw nationaal rijbewijs.
  • Voor landen buiten de Europese Unie die het Verdrag van Wenen hebben ondertekend, moet u daarnaast een internationaal rijbewijs aanvragen bij de Stad.

Ik heb een buitenlands rijbewijs

Als u in België woont en houder bent van een buitenlands rijbewijs, kunt u geen hernieuwing van uw buitenlands rijbewijs verkrijgen. U moet dan een Belgisch rijbewijs aanvragen.

Ik ben niet ingeschreven in België

De lidstaten van de Europese Economische ruimte zijn de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Ik verblijf in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte

U moet uw rijbewijs hernieuwen in het land waar u verblijft. U kunt een attest van uw Belgisch rijbewijs verkrijgen in de gemeente of Stad waar u het laatst was ingeschreven.

Ik verblijf in een land buiten de Europese Economische Ruimte

Als u bent ingeschreven in een Belgische diplomatieke post en houder bent van een Belgische identiteitskaart, kunt u uw Belgisch rijbewijs hernieuwen in de Belgische gemeente of stad waar u het laatst was ingeschreven.

Bron: https://mobilit.belgium.be/nl/weg/rijden/rijbewijzen/rijbewijs-hernieuwen/rijbewijs-hernieuwen#side-anchor-2