BPA Kasteelstraat - Wijziging en uitbreiding

Deze uitbreiding en wijziging van het BPA Kasteelstraat omvat naast het oorspronkelijke BPA een gedeelte van de gronden ten noorden van de Brugsesteenweg.

  • Goedkeuring M.B.: 30 november 2007
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 24 december 2007
  • Plan_id nr.: 2.24_7_2

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.