BPA Kasteelstraat

Het BPA Kasteelstraat is gelegen tussen de Kasteelstraat, de Brugse Steenweg en de Ramskapellestraat aansluitend met de Toevluchtweg.

  • Goedkeuring M.B.: 26 maart 2003
  • Publicatie Belgisch Staatsblad: 10 april 2003
  • Plan_id nr.: 2.24_7_1

Hou er rekening mee dat bijgaande documenten afdrukken zijn van de originele goedgekeurde goedgekeurde Bijzondere Plannen van Aanleg. Deze documenten kunnen u dienen als leidraad om te weten waar een Bijzonder Plan van kracht is.

De originele plannen liggen ter inzage op de Dienst Omgeving. Daar wordt u verder geholpen met betrekking welke stedenbouwkundige voorschriften van toepassing zijn.