Beaufort 2021

Curator Heidi Ballet selecteerde 21 kunstenaars die 21 kunstwerken realiseren, waaronder één project voor de hele Kust. De zevende editie van de triënnale voor hedendaagse kunst aan zee loopt van 27 mei tot 7 november 2021.

De programmagids van Beaufort kost 1 euro en is te verkijgen bij Dienst Toerisme in Nieuwpoort-Bad of in het bezoekerscentrum Westfront. 

Nieuw is het project voor de volledige Kust: tijdens de zomer wordt een muzikale creatie van kunstenaar Ari Benjamin Meyers (US) uitgevoerd in elke kuststad. De tien uitvoeringen gebeuren in samenwerking met ‘Die Verdammte Spielerei’.

Thema van de kunstwerken

Een terugkerend onderwerp in de kunstwerken is hoe de mens onderhevig is aan de wil van de natuur. Als de hoogbouw aan de Kust af en toe de vraag oproept 'hoe heeft de mens de Kust veranderd', dan wordt de vraag nu omgedraaid: 'hoe heeft deze Kust de mens veranderd'.

De werken zijn geïnspireerd door lokale verhalen, zowel uit de natuurlijke als de menselijke geschiedenis. Daarnaast benadrukken ze vergankelijkheid: die van mens en materiaal, maar verder ook de fluctuerende interpretatie van de geschiedenis. De kunstwerken activeren een collectief geweten en bieden nieuwe perspectieven op een bekende lokale context.

Family Module – Goshka Macuga

Locatie: Paul Orbanpromenade, Prins Mauritspark

In het werk verwijst Macuga naar het werk La Familia Obrera (1968) van de Argentijnse kunstenaar Oscar Bony. Daarbij poseerde een arbeidersgezin als levende sculptuur op een sokkel. Hiermee bekritiseerde hij de overheid die het gezin als hoeksteen van de samenleving zag, maar de arbeidersklasse in de kou liet staan.

La Familia Obrero inspireerde Goshka Macuga om vijftig jaar later een soortgelijk onderzoek te doen. Aan de hand van een foto van Bony's performance maakte ze een monumentale sculptuur in beton, zwevend tussen figuratie en brutalistische abstractie.

Het levensgrote model voor deze sculptuur werd oorspronkelijk geproduceerd voor een tentoonstelling in Warschau. In die context becommentarieerde ze de inspanningen van de rechtse groeperingen in thuisland Polen om christelijke en traditionele gezinswaarden te populariseren en elke vorm van diversiteit uit de samenleving te bannen.

Family Module vormt een aanklacht tegen het weggommen van verworven mensenrechten ten voordele van één model voor de samenleving: het gezin. In ruimdenkende samenlevingen is het idee van het gezin verbreed naar vele vormen van familie die niet heteronormatief zijn, zoals vertegenwoordigd in dit beeld.

In Nieuwpoort krijgt het monument een extra betekenislaag. Met een gedenkplaat wordt op het Marktplein hulde gebracht aan Jeanne Panne en andere vrouwen die in de zeventiende eeuw beschuldigd werden van hekserij. Het betrof vooral vrouwen die zich niet voegden naar de rol die het patriarchaat voor hen in petto had: dat van een goede huisvrouw.

Lees het interview met kunstenaar Goshka Macuga. 

Pinpointing Progress – Maarten Vanden Eynde

Locatie: Marktplein, Nieuwpoort-Stad

In deze sculptuur rijgt Maarten Vanden Eynde enkele moderne realisaties aan elkaar. Bussen, mopeds, fietsen en radio's golden op een bepaald moment als meest geavanceerde technologie. Trots werden deze uitvindingen in de twintigste eeuw zowel door het Westen als de USSR geëxporteerd. Het was een wedloop om de meest vooruitstrevende te zijn, wat de superioriteit van een ideologie zou bevestigen. Deze sculptuur werd oorspronkelijk gemaakt voor de Biënnale van Riga in 2018.

De bouw van Pinpointing Progress verwijst naar de Bremer stadsmuzikanten, het sprookje van de gebroeders Grimm, waarin vier oude en mishandelde dieren de krachten bundelen om te ontsnappen aan hun kwaadaardige meesters. Het verhaal getuigt van slechte werkomstandigheden en barre wanpraktijken die vaak de andere kant van de medaille blijken wanneer we spreken over vooruitgang.

Denk maar aan de bouwwerken die Leopold II langs de Belgische kustlijn realiseerde, zoals de haven van Zeebrugge, de kustweg en het station van Oostende. Vandaag denken we bij technologische vooruitgang aan de ontwikkelingen van techreuzen als Google of Apple, die in hun zoektocht naar ertsen in Congo nog steeds tot kindslavernij aanzetten. Het schenden van mensenrechten lijkt onlosmakelijk verbonden met de modernisering. Pinpointing Progress maakt voorzichtig de balans op en beseft: ooit stort de Toren der Vooruitgang misschien weer in elkaar.

Lees het interview met kunstenaar Maarten Vanden Eynde.