Adviesraad voor mensen met een handicap

Werking en doelstelling

In 1974 werd in Nieuwpoort een vzw opgericht met als doel enerzijds de problematiek van de plaatselijke gehandicapten en langdurig zieken meer in beeld te brengen en anderzijds deze mensen diverse activiteiten aan te bieden.

In de jaren negentig werd de gehandicaptenwerking in Nieuwpoort opgesplitst in een vzw die de activiteiten voor de doelgroep verder organiseert en een adviesraad die het gehandicaptenbeleid op zich neemt.

Gezien de belangrijkheid van het onderwerp toegankelijkheid werd in 1995 een werkgroep “toegankelijkheid” opgericht.

De samenwerking van vertegenwoordigers uit diverse organisaties die in contact komen met personen met een handicap geeft de mogelijkheid om een algemeen beeld te scheppen van de plaatselijke situatie en het uitwisselen van informatie.
Zo kunnen ook diverse acties op elkaar afgestemd worden.
Tevens is de inbreng van een aantal personen uit de doelgroep zelf door hun aanwezigheid in de adviesraad zeer belangrijk.

Belangrijk voor de adviesraad is niet alleen het aantonen van de noodzaak van allerlei aanpassingen en voorzieningen, maar vooral ook het aantonen van de gefundeerdheid van het advies. Het was dan ook voor de adviesraad een grote stap vooruit toen er zowel op Vlaams niveau als op Provinciaal niveau gewerkt werd aan het verkrijgen van een uniformiteit in de normeringen. Intussen weet de gemeente dat ons advies geen persoonlijke interpretatie is, maar een weergave van een algemeen beleid.

Samenstelling

Voorzitter:

 • Fernand Dasseville

Ondervoorzitter:

 • Luc Masschelein

1. Doelgroep
vertegenwoordigd door zes personen met een handicap die zetelen uit eigen naam:

 • Emy De Waele
 • Ward D' hulster
 • Luc Masschelein
 • Werner Moring
 • Gemma Verhue
 • Daniel Deprez

2. Organisaties en verenigingen

 • namens revalidatiecentrum 'Elora' Eric Vanlandschoot
 • namens zorgverblijf  "Ter Duinen' Jurgen Ollevier
 • namens woon- en zorgcentrum 'Ten Anker' Daniël Jonckheere
 • namens woon- en zorgcentrum 'De Zathe' Hendrik Blomme
 • afgevaardigde van vereniging voor blindenzorg 'Licht en Liefde' Peter Brusselmans
 • afgevaardigde van vereniging 'MS liga' Ria Ternier
 • afgevaardigde van vereniging 'Samana (ziekenzorg)' Jannick Decroo
 • afgevaardigde van vereniging 'Vlaamse Federatie voor Gehandicapten' Jenny Desaegher
 • afgevaardigde van plaatselijke afdeling van 'Rode Kruis Vlaanderen' Rosa D’haene
 • afgevaardigde van 'netwerkoverleg Provincie West-Vlaanderen' Fernand Dasseville 

3. Gemeentelijke overheid

 • Geert Vanden Broucke, burgemeester
 • Jos Decorte, voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst – schepen Sociale Zaken
 • Marianne Pottie, lid Bijzonder Comité Sociale Dienst
 • Ilse Cranskens, Sociaal Huis
 • Marcel Madou, Gemeentelijk verantwoordelijke adviesraden

Contactpersoon: Fernand Dasseville
Dudenhofenlaan 228 Nieuwpoort
tel. 058 23 95 70 - 0473 36 02 41  
gehandicaptenraad.nieuwpoort@telenet.be