Aanvraag voordeelpas VDP+

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Een VDP+ code kan aangevraagd worden door gezinnen die in Nieuwpoort wonen en bovendien aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • een leefloon ontvangen – recent attest OCMW nodig;
  • onder budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling staan – recent attest OCMW of advocaat nodig;
  • die recht hebben op verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit – recent attest mutualiteit nodig;
  • waarbij het gezamenlijk netto belastbaar inkomen niet hoger is dan anderhalf keer het leefloon – laatste aanslagbiljet belastingen en eventueel attest FOD Sociale Zekerheid nodig;
  • die een pleegkind opvangen – attest Pleegzorg Vlaanderen nodig.
Heeft u een account op de webshop van Nieuwpoort?
Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Geslacht van het kind:
Ik voldoe aan volgende voorwaarde om recht te hebben op een VDP+ code: *
Ik heb interesse in de Kledingwinkel Domino
Ik heb interesse om info over activiteiten te ontvangen
Verklaring op eer: *

Aanvullende voordelen:

Naast de voordeelpas werkt Stad Nieuwpoort samen met het Sociaal Huis - OCMW van Nieuwpoort voor het toekennen van bijkomende voordelen. Voor meer informatie omtrent de bijkomende voordelen kunt u altijd terecht bij de sociale dienst. Om het toekennen van de aanvullend voordelen te vergemakkelijken kunt u indien gewenst toestemming geven dat wij uw contactgegevens doorgeven aan het Sociaal Huis - OCMW. *

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.

IN TE VULLEN DOOR HET SOCIAAL HUIS

  ATTEST /  BEWIJS
Inkomen  
Leefloon  
FOD Sociale Zekerheid  
Budgetbeheer / schuldbemiddeling  
Verhoogde mutualiteit  
Pleegkind