Aanvraag voor bezetten openbaar domein (geen werken).

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Aanvraag voor bezetten openbaar domein (geen werken).

Gegevens van de aanvrager

 

Gegevens van de handelszaak

Adresgegevens 1
Gewenste periode: *
De aanvraag betreft de plaatsing van: *

 

Bijlagen

 

Duidelijke foto’s van de handelszaak en de plaats waar de inname zou plaatsvinden.

 

Duidelijk plan (getekend op schaal) met de inplanting van de inname openbaar domein, de afmetingen van de inname openbaar domein (grondplan) en de breedte van de voorgevel van de handelszaak, omschrijving van het gebruik, eventuele bijkomende, relevante gegevens.

 

 

Verklaring op eer: *

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.