Aanvraag tot laden en lossen in de voetgangerszone

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

De aanvraag tot laden en lossen in de voetgangerszone dient minimum 1 week op voorhand te worden ingediend. 

Gegevens van de aanvrager

 

Gegevens over de aanvraag

Adres van de werkzaamheden
Datum van de werken / leveringen? *

Nummerplaat van het voertuig dat de Zeedijk zal oprijden.

Ik heb kennis genomen dat: *

 

 

 

 

 

Stad Nieuwpoort verwerkt uw persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op www.nieuwpoort.be.