Aanpassing wegmarkeringen Albert I laan tussen Victorlaan en Jozef Cardijnlaan

In deAlbert I laan zijn aanpassingen uitgevoerd aan de wegmarkeringen. Dit in de rijrichting naar Nieuwpoort-Stad, tussen de Victorlaan en de Jozef Cardijnlaan.

De rechtse rijhelft van de autobaan werd omgevormd tot een éénrichtingsfietspad. Auto’s en vrachtverkeer hebben één rijstrook ter beschikking. Tegelijk verdwijnen ook een aantal parkeerplaatsen.

Ter hoogte van de zijstraten krijgt het fietspad een opvallende rode kleur. Duidelijk zichtbare kruisingen zijn van groot belang voor de verkeersveiligheid. Het fietspad wordt voldoende afgescheiden van de parkeervakken en de linkerrijstrook.

Op dit fietspad kan men alleen richting Nieuwpoort-Stad rijden. Wie naar zee wil met de fiets, maakt gebruik van het dubbelrichtingsfietspad aan de andere kant van de Albert I laan.