Aanleg regenwatercollector in Astridpark

Begin juli wordt gestart met het plaatsen van een regenwatercollector in het Astridpark. Een deel van het regenwater van de binnenstad wordt afgevoerd naar het open water van de Oude Veurnevaart in plaats van naar het waterzuiveringsstation.

In een latere fase zal de regenwatercollector worden doorgetrokken in de Langestraat tussen het Astridpark en Recollettenstraat. Voor deze werken werd een rioleringssubsidieaanvraag ingediend.

Deze werken verlopen in twee fases:

  • Begin juli tot bouwverlof: aanleggen van de rioleringsbuizen
  • Half augustus tot eind september: bouwen van de uitstroomconstructie