Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Toerisme > Nieuws > Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwpoort-Stad

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Nieuwpoort-Stad

2018-05-07

Nieuwpoort is één van de enige badsteden waar er naast een badplaats ook een historische stadskern aanwezig is. Met het belfort beschikt de stad sinds 1999 als enige kustgemeente over UNESCO-Werelderfgoed.  Nieuwpoort-Stad is één van de meest gaaf bewaarde stadsensembles van de wederopbouwarchitectuur na Wereldoorlog I in de Westhoek.

De stad werd vanaf 1922 volledig heropgebouwd aan de hand van een vooroorlogs ontwerp van één van de belangrijkste wederopbouwarchitecten: Jozef Viérin. Het dambordpatroon, de perceelindeling en het architecturaal inzicht werden behouden en de belangrijke openbare gebouwen werden rond het Marktplein geplaatst.  

Het samenhangend stadsontwerp wordt gekenmerkt door een specifieke identiteit en is nog steeds bepalend voor de verblijfskwaliteit. Deze kwaliteit staat vandaag de dag echter onder druk want leegstand, hergebruik, afbraak en nieuwbouw horen nu eenmaal tot de normale gang van zaken in een stad.  

De bedoeling van het RUP Nieuwpoort Stadscentrum is het behoud en de versterking van het waardevol patrimonium. Gevels in nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten op vlak van schaal en architectuur overeenkomen met de omgeving. Waardevolle elementen moeten tevens bewaard blijven. De waarde van het historisch stadscentrum ligt immers niet enkel in de individuele panden, maar ook in het samenspel van alle elementen in het straatbeeld.

Dit ontwerp kan vanaf 8 mei tot en met 6 juli 2018 ingekeken worden in het stadsgebouw in de Willem De Roolaan 90. Het dossier kan je ook digitaal raadplegen. 

Als je bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wil formuleren, dan moet je die tegen 6 juli 2018 per aangetekende brief verzenden aan de voorzitter van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a dienst omgeving, Willem De Roolaan 90. Je kan jouw opmerkingen ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 6 juli 2018 op het stadhuis, dienst secretariaat, Marktplein 7 en dit tijdens de kantooruren.  

Infomoment RUP

Op vrijdag 25 mei 2018 zal een infomoment om 19 u. in de City georganiseerd worden over het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Stadscentrum Nieuwpoort Stadscentrum. Er zal deskundige uitleg gegeven worden over het waardevol patrimonium, de bestaande ruimtelijke structuur, algemene bouwvoorschriften, het aanvragen van vergunningen etc.