Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Wonen > Openbare werken en Verkeer > Openbare werken > Openbare werken in uitvoering

Openbare werken in uitvoering

Werken Fietsersbrug Frontzate

De IWVA gaat vanaf 5 februari werken onder de Oude Veurnevaart en onder de Pieter Deswartelaan. Het verkeer vanaf de Pieter Deswartelaan zal geen hinder ondervinden. Wel kunnen fietsers vanuit deze straat niet het fietspad langs de Frontzate inslaan (zowel richting Diksmuide als Nieuwpoort-Stad).

Als deze werken afgerond zijn, start men met de werken aan de fietsersbrug Frontzate!
Vanaf 5 maart start aannemer Baeck & Jansen met het herstel van de brug ter hoogte van de Koolhofput op de Frontzate in Nieuwpoort. De brug is een belangrijke schakel in de wandel- en fietsnetwerken.

Zowel het brugwegdek als de metalen leuning worden onder handen genomen. Het duurt 5 werkdagen om de brug te demonteren, te herstellen en terug te plaatsen. Vermits het werk verschillende fasen omvat zullen wandelaars en fietsers een omleiding moeten volgen, die ter plaatse wordt aangeduid. De kortste weg naar en van het stadscentrum kan genomen worden via de oude Pelikaanbrug. Ook voor het scheepvaartverkeer komt er aangepaste signalisatie. 

Voor de uitvoering van de werken worden 50 werkdagen gerekend. De vernieuwde brug zal tegen ten laatste 1 juli 2018 opnieuw in gebruik kunnen worden genomen.

Dit werk is een initiatief van provinciebestuur West-Vlaanderen en verloopt in samenwerking met volgende partners: Westtoer, Farys, IWVA en het Steunpunt Kust.
De kostprijs van de werken wordt geraamd op 595.900,70 euro incl. BTW. Hiervan neemt het provinciebestuur het grootste aandeel voor zijn rekening (560.407,53 euro incl. BTW).

Deze voormalige spoorlijn Nieuwpoort-Diksmuide werd aangelegd in het midden van de 19de eeuw en lag mee aan de basis van de snelle ontwikkeling van Nieuwpoort als toeristische badplaats. De eerste (toen nog stoom)trein arriveerde al op 15 augustus 1869 in het station van Nieuwpoort-aan-zee.
 

Wegenwerken Albert I-laan tussen kruispunt Jozef Cardijnlaan en Louisweg

Op 29 januari 2018 startten de wegen- en rioleringswerken in de Albert I laan tussen het kruispunt Jozef Cardijnlaan en Louisweg.

De werken omvatten het gedeeltelijk opbreken van de rijweg aan de oostzijde teneinde een dubbelrichtingsfietspad aan te leggen en groenzones te voorzien tussen de parking, het fietspad en het trottoir. Tegelijkertijd worden de woningen aangesloten op het gescheiden rioolstelsel en wordt ook de openbare verlichting van de gewestweg vernieuwd.  

De toegang naar de Krommehoek/Oude jachthaven kan tijdelijk niet meer via het kruispunt Albert I laan - parking Oude jachthaven mogelijk zijn. De jachthaven blijkt bereikbaar via de Louisweg-Dienstweg Havengeul. Hiervoor is signalisatie plaatselijk aangepast. Deze situatie zal waarschijnlijk tot 10/06/2018 duren.

Presentatie Wegenwerken Albert I-laan (PDF, 3 MB)

Plan bovenbouw Albert I-laan (PDF, 1 MB)

Planning

Omdat een dergelijk investeringsproject voor veel hinder zorgt, werd de uitvoering opgedeeld in fasen.  

Bij de uitvoering van de werken wordt rekening gehouden met de volgende fasering van de werken:

- Fase 1 zone Albert I laan tussen kruispunt Jozef Cardijnlaan en Victorlaan (oostkant trambedding) - GEEL

- Fase 2 zone Albert I laan tussen kruispunt Victorlaan en Louisweg (oostkant trambedding) - BLAUW

- Fase 3 kruispunt Victorlaan (oost- en westkant trambedding) - GROEN

- Fase 4 kruispunt Louisweg (oost- en westkant trambedding) - ROOD 

 

Planning van de werken Fase 1:

De werken starten op 29 januari met het opbreken van de verharding.  Ter voorbereiding van de rioleringswerken starten de nutsbedrijven op 12 februari met de ondergrondse kabelwerken.  Deze werken zullen vermoedelijk eindigen op 23 april 2018.  Aansluitend start de aannemer met de rioleringswerken, die vermoedelijk zullen duren tot 30 juni 2018.  De wegenwerken worden gepland van 30 juni 2018 tot 31 december 2018.  

Fase 2 – 3 – 4:

Indien de wegenwerken van de fase 1 voltooid zijn tegen eind 2018 en er geen onverwachte omstandigheden optreden, kunnen de werken van de fase 2 – 3 – 4 starten in januari 2019 en eindigen in december 2019. U wordt later in een schrijven op de hoogte gehouden van de stand van zaken.  

Fasering

Mobiliteit

Vanaf 29 januari wordt de oostkant van de trambedding Albert I laan, tussen kruispunt Jozef Cardijnlaan en Victorlaan, afgesloten voor het verkeer.  Een lokale omleiding zal voorzien worden tijdens de werken waarbij het verkeer naar de badplaats wordt omgeleid via de westkant van de trambedding.  De kruispunten Albert I laan - Jozef Cardijnlaan en Albert I laan – Victorlaan blijven open voor het verkeer.

Op het kruispunt Albert I laan – Victorlaan is het echter niet meer mogelijk om vanuit de Victorlaan richting Nieuwpoort-bad te rijden. Het tweerichtingsverkeer aan de westkant van de Albert I laan zorgt ervoor dat de fietsers worden omgeleid naar de Robert Orlentpromenade (richting Nieuwpoort-bad) en de Jozef Cardijnlaan (richting Nieuwpoort-stad).

Ook voor het plaatselijk verkeer naar de Oude jachthaven en de Krommenhoek zal in een omleiding worden voorzien via de Louisweg en de Dienstweg Havengeul.   

Wie een niet toegankelijke parkeergarage heeft, kan een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart in het kader van de wegenwerken aanvragen bij het parkeerbedrijf Parking Partners, Dienstweg Havengeul 12a: T 058 24 04 79 of E parkeren.nieuwpoort@parkingpartners.be.   

omleiding

Handelaars

 Voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden door  wegenwerken kan er een hinderpremie worden toegekend door het Agentschap Innoveren& Ondernemen.

Wegen- en rioleringswerken Lombardsijdestraat

De werken starten op 19 februari in de Lombardsijdestraat als laatste fase in de vernieuwing van de Dienstweg Havengeul, het plein boven de ondergrondse parkeergarages. Alleen de zone ter hoogte van het plein wordt onder handen genomen. 

Een lokale omleiding zal voorzien worden tijdens de werken. De helft van de straat blijft steeds bruikbaar voor doorgaand verkeer.

Lombardsijdestraat

 

 

 

Vernieuwen van de Franslaan

In de 2de helft van januari 2017 zijn de werken voor de heraanleg van de Franslaan tussen de Albert I-laan en de Vlaanderenstraat gestart. De werken verlopen verschillende fases. De 1ste fase liep  vanaf de Albert I-laan tot aan de IJzerstraat. Na de zomer 2017 startte de tweede fase tussen de IJzerstraat en de Lefèbvrestraat.

De werken betreffen grote rioleringswerken waarvoor de stad een subsidie krijgt. Eén grote regenwaterverzamelleiding op grote diepte en dienstrioleringen voor regenwater en afvalwater aan beide zijden van de straat worden aangelegd.

Het straatbeeld zal er totaal anders uitzien. In de middenzone voorzien we een dubbele rij langsparkeren tussen een bomenrij. We zorgen tevens voor brede voetpaden en groene zones waardoor het voor inwoners en bezoekers veel aangenamer wandelen zal zijn.

Ten slotte werd er gekozen voor materiaal met een grijze tint: grijze granietblokken voor de voetpaden, lichtgrijze asfalt voor de rijweg en grijze mozaïekkeien voor de parkeerzones.

Wil u meer weten over deze werken? Klik dan op onderstaande presentatie!

Werken Franslaan (PDF, 2 MB)

Voortgang van de werken

Op 11 september 2017 startten de wegen- en rioleringswerken in de Franslaan tussen de IJzerstraat en de Lefebvrestraat.

Eerst vinden er vanaf de IJzerstraat opbraakwerken plaats die gevolgd worden door rioleringswerken en het plaatsen van nieuwe kabels en leidingen door nutsbedrijven. In synergie met deze ondergrondse infrastructuurwerken wordt er gewerkt aan de heraanleg van de nieuwe straatverhardingen, groenaanleg en opbenbare verlichting. 

Bewoners zijn door de Vlaamse milieuwetgeving verplicht om hun private woning aan te suiten op de openbare riolering en het hemelwater af te koppelen van het afvalwater. Voor deze afkoppelingswerken kan u van de stad een subsidie verkrijgen. 

Onder voorbehoud van werk- en weersomstandigheden zullen de werken in de Franslaan tussen de IJzerstraat - Veurnestraat- Goethalsstraat - Lefebvrestraat voltooid zijn tegen eind juni 2018. 

Franslaan

Dienstweg Havengeul tussen Centrum Ysara en de Lombardsijdestraat

Tussen de Lombardsijdestraat en het cultureel centrum Ysara werd er gewerkt aan een ondergrondse parking. Deze werken werden uitgevoerd door het privébedrijf Promotion And Building. Het stadsbestuur van Nieuwpoort staat in voor de aanleg van het bovengrondse gedeelte.

Dit plein zal helemaal in teken staan van het kunstwerk ‘Seaching for Utopia’ van Jan Fabre. De bronzen schildpad stond vroeger aan het strand, maar de combinatie van wind en regen zorgde voor de beschadiging van de bronzen bovenlaag. De exacte plaatsingsdatum van de schildpad is nog niet gekend.

Op het plein komt een lichtgolvend graslandschap met haagmassieven die in een golvende vorm worden geschoren. Er komen ook sfeerverlichtingsmasten van 8 meter hoog. Het plein zelf zal dienst doen als ontmoetingsplaats met heel veel groen en zitbanken.
De werken aan het plein Ysara-Lombardsijdestraat zijn in de 2de helft van mei 2017 gestart. Men begon aan de groenaanleg boven de ondergrondse garage tussen Centrum Ysara en de Havengeul. Daarnaast zal een beschermlaag in beton aangelegd worden op de ondergrondse parking. Deze omgevingsaanlegwerken moeten tegen deze zomer afgerond zijn.

Hinder voor de bewoners is onontbeerlijk bij wegeniswerken. Bij een niet-toegankelijke garage, kan je wel een tijdelijke gemeentelijke parkeerkaart in de parkeerwinkel aanvragen. Je krijgt steeds één kaart per niet-toegankelijke garage.
 

Ontwerpplan plein Ysara (PDF, 1 MB)

Concrete planning

 Op 7 september 2017 startten de rioleringswerken in de Dienstweg Havengeul (vak Elisalaan - Lombardsijdestraat) en de Lombardsijdestraat. De aanleg van het plein boven de ondergrondse garages 'Promenade' worden aangevat op 21 augustus 2017.

Fasering van de werken:

De werken verlopen in 4 fasen:

1) FASE A: Op 21 augustus startte de aannemer met de aanleg van het plein boven de ondergrondse parkeergarages. 

2) FASE B: De werken in de Lombardsijdestraat ( ter hoogte van het aan te leggen plein) werden pas gestart nadat de rioleringswerken in de Dienstweg Havengeul zijn voltooid.

3) FASE C: Op 7 september 2017 startte de annemer met de rioleringswerken in de Dienstweg Havengeul tussen de Elisalaan en de Lombardsijdestraat.

4) FASE D: De start van de aanleg van de omgeving 'Ysara' is afhankelijk van de vordering van de werken van fase A en C.

Contact

Voor meer informatie of inzage in de plannen van de heraanleg, neem best contact op met de technische dienst - Willem De Roolaan 90, iedere dag tijdens de kantooruren of telefonisch op het nummer 058 22 44 54 of 058 22 44 46.