Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Noodplanning > Update 7: Incident torenkraan

Update 7: Incident torenkraan

Vrijdag 29 december – 18u30

Er werd om veiligheidsredenen een ruime perimeter rond de getroffen site ingesteld. Dit gebied zal afgezet worden met herashekkens en nadars. Er worden immers slechte weersomstandigheden en rukwinden voorspeld en daardoor kunnen er loszittende brokstukken of dakpannen naar beneden vallen. De rijbaan en het voetpad van de Franslaan zullen hierdoor niet te bereiken zijn. Na het weekend zal deze perimeter terug verkleind worden. De mensen worden nog steeds aangeraden om uit de buurt te blijven en dit om veiligheidsreden.
Vannacht zal de politie ook permanent aanwezig zijn om dit afgezette gebied te controleren.

Het opruimwerk aan de kraan vordert goed. Hierdoor zal de Albert I-laan, die voordien niet toegankelijk was, opnieuw vrij zijn.

De garages onder Residentie Mosselbank blijven niet toegankelijk omdat de doorgang nog steeds versperd is. De garages onder de Franslaan daarentegen zijn wel toegankelijk. Mensen kunnen in- en uitrijden. Uit de ondergrondse parking van Residentie Morgenzon kan men tevens uitrijden, maar niet inrijden.

Bewoners die persoonlijke spullen willen ophalen uit de appartementen die onbewoonbaar verklaard werden, kunnen dit doen na overleg met hun syndicus. Hij zal dan contact opnemen met de brandweer en politie die voor de nodige begeleiding zullen zorgen.

Gisteren, 28 december, werden de eindejaarsactiviteiten in Nieuwpoort-Bad, op het Hendrikaplein, gestaakt. Tijdens het weekend gaan deze activiteiten gewoon opnieuw door met een aangepast programma dat iets meer ingetogen is.

Het noodnummer is niet langer bereikbaar. Bewoners kunnen wel steeds contact opnemen met hun syndicus indien ze met vragen zitten.
 

In Residentie Mosselbank wordt op elke verdieping aangegeven welke appartementen als bewoonbaar en niet bewoonbaar beschouwd worden. Bewoners mogen terugkeren naar de appartementen die bewoonbaar verklaard werden. Deze worden door een groene kleur gemarkeerd. De appartementen die niet bewoonbaar verklaard werden, worden in het rood aangeduid en zijn bijgevolg niet toegankelijk. Bewoners van deze appartementen (in het rood) kunnen hun persoonlijke spullen wel komen ophalen na overleg met de syndicus en mits begeleiding van de politie of brandweer. 

mosselbank