Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Noodplanning > Update 4: Incident torenkraan

Update 4: Incident torenkraan

Donderdag 28 december – 10u

Deze ochtend werd er omstreeks 10u een infosessie georganiseerd in Centrum Ysara voor de bewoners de getroffen residenties Mosselbank, Meeuwenbank en Morgenzon. Burgemeester Geert Vanden Broucke, procureur Jodts, politie, brandweer, psychosociale opvang, ambtenaar noodplanning , syndici van de gebouwen en de verzekeraar van het gebouw een waren aanwezig in het panel.
Er werd gestart met een minuut stilte uit respect voor het te betreuren overleden slachtoffer.
Na de update van de situatie kregen de bewoners de gelegenheid om vragen te stellen.

Gisterenavond werd Residentie Meeuwenbank 1 en 2 om veiligheidsredenen eveneens geëvacueerd. Alle bewoners werden opgevangen in verschillende hotels in Nieuwpoort. Momenteel kunnen deze personen nog steeds gebruik maken van deze accommodaties. Daarnaast kunnen de mensen ook de ganse dag terecht in Centrum Ysara, waar een koffie en koffiekoeken worden aangeboden.
Om veiligheidsreden duurde het geruime tijd om het stoffelijk overschot van het slachtoffer te kunnen bergen. Dit is ondertussen wel al gebeurd.

De familie van de slachtoffers werden gecontacteerd door de mensen van slachtofferbejegening. Zij zullen verder begeleid worden.

Andere buurtbewoners kunnen vandaag nog steeds terecht bij het noodnummer van de stad Nieuwpoort (058/22 44 21), waar eveneens een team van de psychosociale bijstand de telefoons bemannen.
Wanneer verdere bijstand zou nodig zijn, kan contact opgenomen worden met de Politiezone Westkust, dienst Slachtofferhulp, voor psychosociale problemen via T 058 53 30 00.

Procureur Jodts stelde ondertussen een deskundige aan om de oorzaak van het ongeval te achterhalen. Een maand geleden waren ook al problemen met de instabiliteit van deze kraan, maar het stadsbestuur verkreeg na crisisoverleg de nodige keuringsattesten en de kraan werd veilig verklaard.

Omstreeks 12u deze middag werd Residentie Meeuwenbank 1 en 2 vrijgegeven en veilig verklaard. Daarnaast werd de ondergrondse parking onder de Franslaan opnieuw opengesteld. Bewoners en parkinggebruikers kunnen bijgevolg hun auto komen ophalen.
De aangestelde firma en de brandweer zijn het getroffen gebouw aan het stutten en zullen zo veel mogelijk alles afdekken om waterinsijpeling en verdere schade te vermijden. Het dakterras van Residentie Morgenzon zal eveneens gestut worden.

Vanavond zal er omstreeks 17 u een nieuwe infosessie voor de bewoners in Centrum Ysara georganiseerd worden. Persmedewerkers zijn ook welkom, maar zullen pas te woord gestaan worden nadat de infosessie voor de bewoners afgelopen is.

Wie met vragen zit kan nog steeds contact opnemen met het centrale nummer T 058 22 44 21 of via het e-mailadres nood@nieuwpoort.be! Daarnaast worden er ook berichten op de sociale media-kanalen en de website van stad Nieuwpoort geplaatst.