Naar inhoud
Nieuwpoort homepage

U bent hier: Nieuwpoort > Inwoner > Noodplanning > Meest gestelde vragen over het incident met de torenkraan

Meest gestelde vragen over het incident met de torenkraan

1.Tot wie moet ik mij richten als ik vragen over het incident met de torenkraan heb?
Het noodnummer T 058 22 44 21 is niet langer bereikbaar. Er kan wel nog gemaild worden naar nood@nieuwpoort.be. Deze e-mails worden na het weekend gelezen. Bewoners kunnen wel steeds contact opnemen met hun syndicus. Alle berichtgevingen kunnen nagelezen worden op onze website www.nieuwpoort.be. Volg ons op Facebook ‘Stad Nieuwpoort’, Twitter ‘StadNieuwpoort’ en Instagram ‘Stad_Nieuwpoort en gebruik #nieuwpoort.
Wanneer verdere bijstand zou nodig zijn, kan contact opgenomen worden met de Politiezone Westkust, dienst Slachtofferhulp, voor psychosociale problemen via T 058 53 30 00.
De syndici van de getroffen gebouwen Mosselbank en Morgenzon worden ook op de hoogte gehouden. Zij zullen steeds communiceren de bewoners van hun gebouw via e-mail of briefwisseling.

2. Hoe zit het met de schade aan de getroffen gebouwen?
De kraan viel eerst op Residentie Mosselbank en daarna op Residentie Morgenzon. De 6de, 7de, 8ste en 9de verdieping van Residentie Mosselbank werden zwaar beschadigd. De aangestelde firma en de brandweer zijn het getroffen gebouw aan het stutten en zullen zo veel mogelijk alles afdekken om waterinsijpeling en verdere schade te vermijden. Het dakterras van Residentie Morgenzon zal eveneens gestut worden.

De Residentie Mosselbank werd stabiel verklaard en de appartementen op de verdiepingen 1 tem 9 die eindigen op de nummers 01- 06 zijn terug bewoonbaar. De appartementen op de 10e verdieping met nummers 1001 en 1002 zijn ook bewoonbaar. De volgende appartementen op het gelijkvloers die eindigen op volgende nummers zijn ook bewoonbaar: 006 – 0010. Bewoners kunnen hun appartementen betreden via Residentie Meeuwenbank I. Op een later tijdstip zal de hoofdingang van Residentie Mosselbank ook terug opengesteld worden. Dit zal pas gebeuren als men vastgesteld heeft dat de veiligheid optimaal is. De site wordt ook afgesloten om plundering en diefstal te voorkomen.

De appartementen die eindigen op de nummers 06 – 011 werden onbewoonbaar verklaard en mogen niet betreden worden zonder begeleiding van de brandweer of politie. Het appartement 1003 op de tiende verdieping is ook niet langer bewoonbaar. Verder zijn appartementen op het gelijkvloers 0001 – 0005 niet bewoonbaar.

Ondertussen werd er een deskundige aangesteld om de schade op te meten.

3. Tot wie moet ik mij richten voor een schadevergoeding?
Voor de verzekering dien je best contact op te nemen met de syndicus en de verzekeraar van het gebouw (verzekering Soenen). Via de brandverzekering ben je verzekerd voor de schade aan het gebouw. Wil je ook een schadevergoeding krijgen voor je huisraad, dan dien je contact op te nemen met je eigen verzekeraar.

Inzake verzekering zetten wij hier kort ook alles op een rijtje:

      Voor de eigenaars :
Als het gebouw onbruikbaar is geworden door een gedekt schadegeval, vergoedt de maatschappij gedurende de normale periode van wederopbouw:
• De genotsderving van het gebouw dat de eigenaar lijdt wordt geschat op basis van de huurwaarde van de lokalen die hij of zij niet meer kan gebruiken;
• Het huurverlies wordt bepaald aan de hand van de huurlasten die geleden worden door de verhuurder (als het gebouw op het moment van het schadegeval verhuurd werd of zou worden) Dit geldt voor zowel korte termijnverhuur als lange termijnverhuur.

Kosten voor voorlopig logies (vb. hotel) kunnen gemaakt worden in afwachting van een permanente huisvesting. De vergoeding voor dergelijke periode kunt u niet cumuleren met de vergoeding voor onbruikbaarheid.

Eigenaars die dus tijdelijk elders moeten huren in afwachting van de heropbouw, kunnen voorschotten bekomen op de vergoeding voor tijdelijke onbruikbaarheid zodat zij periodiek hun huur kunnen betalen.

Let wel op volgende punten :
• De vergoedbare kosten betreffen steeds de kosten van huisvesting/logies. Kosten m.b.t. maaltijden, verwarming, elektriciteit zijn niet vergoedbaar gezien deze anders ook gemaakt moesten worden.
• De vergoeding is steeds in functie van wat er voorheen was. Dus wie een appartement met 1 slaapkamer bewoonde, kan uitkijken naar een gelijkaardige woonst. De meerkost voor vb. een twee slaapkamerappartement zal de bewoner dan zelf moeten dragen.

      Voor de huurders:

De huurders ontvangen dus géén vergoeding voor huurverlies, maar stellen dus best schriftelijk een onmiddellijk einde aan de huurovereenkomst ingevolge de onbewoonbaarheid. Bijgevolg vervalt hun huur voor het appartement, en kunnen ze hun budget aanwenden voor de huur van een nieuwe woonst. (De eigenaar kan dan aanspraak maken op de gebruikelijke huur vanuit de aanvullende waarborgen van de verzekeringspolis.)

      Voor wie inboedel heeft:

De blokpolis via de syndicus dekt alles wat vast gebouw is (ook wat blijvend aan het gebouw bevestigd is zoals vb. vloeren, vaste keuken, vaste badkamer, …). De bewoner verzekert via zijn inboedelverzekering zelf de verplaatsbare inhoud.
Wie zelf verzekerd is voor zijn inboedel, neemt best contact op met zijn verzekeraar om een eventuele verhuis te regelen van zijn inboedel.
Onbruikbaarheid van inboedel is normaal niet voorzien in een polis. Wie dus een gemeubeld appartement gaat huren, zal het aandeel voor de meubelen zelf dienen te dragen.
Beter is dan een verhuis van de niet beschadigde inboedel te regelen via de brandpolis van de inboedel. Indien de inboedel definitief beschadigd is, is het vermoedelijk aangewezen om dan vervangmeubelen aan te schaffen (i.p.v. een gemeubeld appartement te huren). Hiervoor kan een voorschot bekomen worden bij de verzekeraars van de inboedel.

4.Door de val van de torenkraan werd mijn auto beschadigd. Wie moet ik hiervoor contacteren?
De Politie Westkust is ter plaatse gekomen en heeft de schade op beeld vastgelegd. Van zodra de site rondom de getroffen gebouwen wordt vrijgegeven, kunnen de eigenaars de schade zelf gaan vastleggen.

5. Ik heb een auto in een naburige ondergrondse parking staan. Wanneer kan ik deze komen ophalen?
De ondergrondse parkings onder de Franslaan werden veilig bevonden. Bewoners en parkinggebruikers kunnen bijgevolg hun auto komen ophalen. De ondergrondse parking van Residentie Morgenzon is toegankelijk, maar er kan enkel uitgereden worden. Inrijden is niet mogelijk. 

Alle bewoners van de Residentie Mosselbank wiens wagen geparkeerd staat in de ondergrondse garages aan de kant van de Franslaan kunnen uitrijden onder de stellingen door, enkel en alleen onder begeleiding van de brandweer en dit tot 16 u. vandaag (30 december). Dit geldt niet voor de wagens in de ondergrondse garages aan de kant van de Meeuwenlaan.

6. Ik kan tijdelijk niet terecht in het getroffen appartementsgebouw. Waar kan ik verblijven?
Alle bewoners werden opgevangen in verschillende hotels in Nieuwpoort. Voor de vaste bewoners wiens appartement onbewoonbaar verklaard werd, werd huisvestiging gezocht en gevonden.

7. Ik heb filmpjes en foto’s van het omvallen van de torenkraan. Kan dit materiaal ergens gebruikt worden?
Het parket is momenteel bezig aan het onderzoek om de oorzaak van het incident te achterhalen. Zij kunnen daarbij goed gebruik maken van beeldmateriaal. Heb je dus foto’s of video’s van de torenkraan die aan het omvallen is, stuur ze dan zeker door naar nood@nieuwpoort.be ! 
 

8. Ik heb nog persoonlijke spullen liggen in mijn appartement die ik graag wil ophalen, maar mijn appartement werd onbewoonbaar verklaard. Wat nu?

Op dinsdag 2, donderdag 4 en zaterdag 6 januari 2018 worden er nieuwe ophaalmomenten voor de bewoners van Residentie Mosselbank georganiseerd. Dit moment gaat door tussen 14u en 16u. Deze personen dienen zich ter plaatse aan te melden en kunnen dan onder begeleiding van de brandweer en/of politie hun persoonlijke spullen komen ophalen.

Na dit ophaalmoment neemt u best contact op met uw syndicus. Hij zal dan contact opnemen met de brandweer of met de politie om samen de spullen op te halen. De appartementen die onbewoonbaar verklaard werden, mogen immers niet zonder begeleiding betreden worden.